Rapport Centraal Planbureau; Werkloosheid naar naoorlogs record

DEN HAAG, 23 JUNI. Het aantal personen met een werkloosheidsuitkering zal volgend jaar een naoorlogs record bereiken. Dit voorspelt het Centraal Planbureau in zijn halfjaarlijkse rapportage die vanmiddag is gepubliceerd.

Uit een geheime notitie die het CPB vorige week maakte blijkt dat men verwacht dat het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering zal oplopen tot 720.000 in 1994.

Halverwege de jaren tachtig bereikte het aantal geregistreerde werklozen, volgens de toen gehanteerde definitie, weliswaar een naoorlogs record van circa 850.000, maar dit bestand was 'vervuild'. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering bleef indertijd beneden het niveau dat Planbureau nu voor 1994 voorziet.

Het CPB voorziet dat het aantal personen met een werkloosheidsuitkering, dat in 1991 was teruggelopen tot 565.000 en in 1992 al weer steeg tot 585.000, in 1993 zal stijgen tot 650.000 en vervolgens verder zal oplopen tot 720.000 in 1994.

De Nederlandse economie verkeert volgens het Centraal Planburau “nog niet in een recessie, maar balanceert wel op het randje. Ten opzichte van Duitsland is deze ontwikkeling ontegenzeggelijk beter.” Waarbij wordt opgemerkt dat in Duitsland de loonkosten de afgelopen jaren “nog aanzienlijk sterker” zijn gestegen dan hier.

In maart voorspelde het CPB in het Centraal Economisch Plan dat de Duitse economie (bruto binnenlands produkt) in 1993 met 1 procent zou krimpen. Nu wordt rekening gehouden met een krimp van 2,5 procent. De prognose voor Duitsland voor 1994 is eveneens omlaag bijgesteld: van plus 1,5 procent naar plus 0,5 procent.

Voor de Nederlandse economie wordt nu voor 1993 nulgroei verwacht, en vor 1994 een groei van 1,4 procent. Daarmee zit Nederland dit jaar een half procent boven het EG-gemiddelde, en volgend jaar een fractie onder de gemiddelde EG-groei.

Ook het volume van de Nederlandse uitvoer zal volgens het CPB dit jaar stabiliseren. Voor 1994 wordt, als de internationale economie aantrekt, een groei van 3,8 procent verwacht. Ter vergelijking: in 1990 en 1991 groeide de uitvoer met ruim 5 procent, in 1992 met 2,6 procent.

Het volume van de particuliere consumptie zal volgens de jongste Planbureauprognoses, ondanks de economische tegenwind, zowel dit jaar als volgend jaar met een half procent kunnen stijgen. De bedrijfsinvesteringen zullen echter in 1993 met 4 à 5 procent dalen, waarna in 1994 een herstel tot plus 2,3 procent zou optreden.