Positie D-mark zwak en labiel

AMSTERDAM, 23 JUNI. Ook in de afgelopen verslagweek zijn in diverse landen de rentetarieven verder verlaagd. Frankrijk, Ierland en Portugal verlaagden hun interventietarieven met 0,25 procent, terwijl in Nederland en België de beleningsrente neerwaarts werd aangepast.

Ondanks dit rondje renteverlagingen blijft de positie van de D-mark binnen het EMS zwak. Een Duitse renteverlaging, een daad waar internationaal op wordt aangedrongen, lijkt nog even op zich te laten wachten. Dit ondanks de waarschijnlijkheid dat de overige EMS-landen het Duitse voorbeeld zouden volgen en vanuit dit oogpunt bezien de positie van de Dmark niet behoeft te verzwakken. Een illustratie van de voorzichtige politiek van de Bundesbank in deze, vormt de enigszins lachwekkende verlaging van het Repo-tarief, het tarief waartegen de Duitse banken bij de centrale bank kunnen lenen, met éénhonderdste naar 7,59 procent.

In veler ogen is de positie van de D-mark zwak en labiel. Een en ander wordt gellustreerd door het gegeven dat zowel landen met een valuta hoger in de EMS-band (Nederland en België) als landen met een munt lager in de EMS-band (Frankrijk) een lagere rente kennen dan Duitsland. De bijna dagelijks in de media geventileerde uitspraken door invloedrijke bankiers en politici, over de D-mark en haar ankerfunctie binnen het EMS, spreken wat dit betreft boekdelen.

Er zijn nog enkele argumenten aan te dragen die tegen een renteverlaging in Duitsland op zeer korte termijn pleiten. De sterke stijging van de dollarkoers ten opzichte van de D-mark, mede veroorzaakt door de onverwachte politieke problemen in Japan, werkt een spoedige renteverlaging door de Bundesbank tegen. Dit geldt ook voor de aanhoudende hoge geldgroei in Duitsland (mei 6,7 procent).

Blijkbaar moeten andere EMS-landen eerst en verplicht nog een "rente-rondje' lopen alvorens de Bundesbank als laatste loper het estafette-stokje kan overnemen. Met name Nederland en België zijn in de gelegenheid om de officiële tarieven binnenkort nogmaals te verlagen.

De geldmarkt werd de verslagweek verruimd met per saldo 1,5 miljard gulden. Het Rijk kende dermate grote verplichtingen dat ondanks de verhoging van de verplichte kasreserve met 4,9 miljard gulden de geldmarkt verruimde. De uitbetalingen van het Rijk leegden de schatkist en bovendien moest het Rijk een beroep doen op het financieringsarrangement met DNB, zo bleek uit de weekstaat. Voor de komende week is het de vraag of het financieringsarrangement toereikend zal zijn. Wellicht zal het Rijk komende week bij de banken moeten aankloppen. DNB heeft reeds een voorschot op een verdere verruiming van de geldmarkt genomen. Zij verhoogde de kasreserve met 3,3 miljard gulden te verhogen voor de periode van 22 juni tot 30 juni.

Bron: Economisch Bureau ING Bank