"Onderzoek mongolisme is in strijd met ethiek'

PARIJS, 23 JUNI. Een Franse commissie voor medische ethiek is tegen een massaal screeningsprogramma van zwangere vrouwen ter voorkoming van het Downsyndroom, in het spraakgebruik bekend als mongolisme. De commissie, waarin vooraanstaande medici zitten, sprak zich gisteren uit tegen een algemene screening, ongeacht de onderzoeksmethoden, en waarschuwde tegen het gebruik van nieuwe testmethoden.

De commissie heeft zich onder meer beziggehouden met de kwestie van onlangs ontwikkelde bloedtesten waardoor in een vroeg stadium van de zwangerschap een verhoogde kans op een mongolode kind kan worden vastgesteld. Het directoraat-generaal van gezondheid, dat ressorteert onder het Franse ministerie van gezondheid heeft een voorstel gedaan voor een programma van bloedtesten voor zwangeren jonger dan achttien en ouder dan dertig jaar.

Sinds meer dan twintig jaar hangt de vroegtijdige diagnose van het Downsyndroom af van de zogeheten vruchtwaterpunctie, waardoor kan worden vastgesteld of sprake is van het voor dat verschijnsel kenmerkende extra chromosoom. Deze test is niet geheel onschadelijk, aangezien één procent van de puncties een miskraam tot gevolg heeft, zo meent de commissie. Er kan daarom geen sprake van zijn om bij alle zwangeren een vruchtwaterpunctie te doen. Die zou alleen moeten worden uitgevoerd bij zwangere vrouwen met een verhoogd risico op een mongolode kind, zoals dat bij een bloedtest kan worden vastgesteld. “Een programma ter uitroeiing van het Downsyndroom zou leiden tot afgedwongen maatregelen die strijdig zijn met elke medische ethiek”, aldus de commissie. (AFP)