Nederland en Frankrijk bieden blauwhelmen aan

PAG.5 EG BELEEFT AFGANG BOSNIE-BELEID

PARIJS, 23 JUNI. Frankrijk en Nederland hebben extra troepen voor de VN-vredesmacht in Bosnië-Herzegovina in het vooruitzicht gesteld.

De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Kooijmans, bood tijdens het EG-overleg in Kopenhagen vierhonderd man extra troepen aan. De VN hebben in totaal voorlopig 7500 man extra troepen nodig ter bescherming van de zes "veiligheidszones' die onder bescherming van de VN zijn geplaatst.

Ook Frankrijk wil, in de woorden van minister van buitenlandse zaken Juppé, “het goede voorbeeld geven” door zijn 2500 man tellende contingent in Bosnië te versterken.

Uit de woorden van Juppé kan echter worden afgeleid dat de aanvulling van het aantal Franse blauwhelmen in Bosnië ten koste zal gaan van het Franse contingent bij de in Kroatië gelegerde VN-troepen. Parijs zou een door Juppé niet genoemd aantal in Kroatië gelegerde manschappen willen overbrengen naar Bosnië; het totale aantal Franse blauwhelmen in ex-Joegoslavië zou aldus gelijk kunnen blijven.

Juppé liet zich vandaag optimistisch uit over de kansen van een vredesregeling in Bosnië, op basis van het door de Kroaten en de Serviërs opgestelde plan voor een driedeling van de republiek in etnisch eenheden voor de Serviërs, Kroaten en moslims. Volgens hem is er nu “een mogelijkheid tot een vredesregeling te komen met een oplossing die voor de drie gemeenschappen in Bosnië evenwichtig kan zijn.” (AFP)