Korpschefs stappen uit politieberaad

DEN HAAG, 23 JUNI. De korpschefs van de grote steden Rotterdam en Amsterdam stappen uit het Coördinerend Politie Beraad (CPB) omdat het “te log” zou zijn. De korpschef van Den Haag wil het CPB pas per 1 januari verlaten, omdat hij tot die datum lid is van het dagelijks bestuur van het CPB.

De korpschefs Hessing (Rotterdam), Brand (Den Haag) en Nordholt (Amsterdam) willen terug naar de vergadering van de kring van hoofdcommissarissen, met één secretaris. “Als je zegt: meer politie op straat en minder nota's, dan is het inconsequent wanneer je mee blijft doen in deze nota-cultuur”, zo zei vanmorgen de Amsterdamse hoofcommissaris van politie E. Nordholt. “Politiechefs zouden het moeten hebben over de vraag hoe je de veiligheid en de leefbaarheid in dit land vergroot.” Men moet het hebben over “boeven vangen” en niet, zoals nu in het CPB gebeurt, over de organisatorische zaken, personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden, aldus Nordholt.

Het CPB onstond in 1984 als een federatie van een zevental overlegorganen en landelijke politiecommissies. Eén daarvan was de kring van hoofdcommissarissen. De 26 korpschefs komen eens in de zes weken bijeen. Zij brengen adviezen uit aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ministeries en burgemeesters over politiezaken.

Behalve het Coördinerend Politie Beraad is er inmiddels ook een Korps Beheerders Beraad (KBB) en een beraad van Hoofdofficieren van Justie (HOB). Momenteel wordt onderzocht of al deze beraden beter samen kunnen werken, aldus een woordvoerder van binnenlandse zaken. Nordholt: “Toen ik las dat het KBB een organisatieadviesbureau had gevraagd om te kijken hoe dat georganiseerd moest worden, werd het me te machtig en heb ik een brief geschreven dat ik eruit stapte.” Het zou alleen maar leiden tot weer een nieuwe structuur en weer nieuwe rapporten, denkt Nordholt.

In politiekringen wordt gespeculeerd dat de korpschefs, die direct toegang hebben tot de ministers, het overleg met hun collega's als hinderlijke tijdsverspilling ervaren. Voor minister Dales (binnenlandse zaken) komt de beslissing van de korpschefs om uit het CPB te stappen niet als een verrassing, zo bleek vanochtend tijdens een overleg in de Tweede Kamer over de politiesterkte. Zij is ervan overtuigd dat er een flexibel overlegorgaan voor het CPB in de plaats komt, zodra de reorganisatie van de politie volgend jaar zijn beslag heeft gekregen. “Dit is geen coup van wie dan ook”, bezweerde Dales.