Kabinet wil toch gezinshereniging heroverwegen

DEN HAAG, 23 JUNI. Het kabinet is bereid de huidige regeling van gezinshereniging en gezinsvorming voor vreemdelingen nogmaals te onderzoeken.

Minister Dales (binnenlandse zaken) deed deze onverwachte toezegging gisteren in de Tweede Kamer in reactie op kritiek van PvdA, GroenLinks en D66.

Deze partijen zijn tegen de voorstellen van Dales en staatssecretaris Kosto (justitie) om deze gezinshereniging en gezinsvorming te beperken. Volgens de partijen werkt de huidige regeling in de praktijk goed. Kosto zei dat gepoogd zal worden nog voor het reces een brief aan de Kamer te sturen met de uitkomst van het onderzoek.

Het huidige beleid houdt in dat een buitenlander met een vergunning tot vestiging gezinsleden naar Nederland mag laten overkomen als hij werk heeft of als hem niet te verwijten is dat hij werkloos is. Dit zogeheten verwijtbaarheidscriterium is volgens Dales en Kosto in de praktijk niet goed uitvoerbaar. Daarom stellen ze voor het criterium te vervangen door de eis dat de werkloze in de laatste vijf jaar tenminste drie jaar gewerkt moet hebben.

De controverse kwam duidelijk tot uitdrukking toen P. Rosenmöller van Groen Links de voorgestelde regeling hekelde. “Als een buitenlander zich kapot solliciteert, maar geen werk vinden, dan mag hij zijn geliefde niet naar Nederland laten komen. Hij kan gezinshereniging dus wel vergeten.” “De voorstelling van Rosenmöller is te dramatisch”, antwoordde staatssecretaris Kosto (justitie). “Ze kunnen toch in Nederland een partner zoeken? De Nederlandse huwelijksmarkt is toch voor hen open?”

“Het verwijtbaarheidscriterium werkt al jaren niet”, zei Kosto. “Het criterium is subjectief en leidt tot verschillende beslissingen. Bovendien is het toetsen van het verwijtbaarheidscriterium zeer arbeidsintensief.” PvdA, Groen Links en D66 zijn het daar niet mee eens. “Ik ben bij de Sociale Dienst in Amsterdam en Den Haag geweest”, zei PvdA'er Apostolou. “Daar werken ze zeer nauwkeurig met een verwijtbaarheidscriterium. Ze kunen het daadwerkelijk uitvoeren.”

Apostolou gaf ook het voorbeeld van een buitenlander die al 20 jaar in Nederland heeft gewerkt en de laatste vijf jaar werkloos is. Zo iemand zou volgens de PvdA'er niet in aanmerking komen voor gezinshereniging als het nieuwe voorstel wordt toegepast. Hij heeft immers in de laatste vijf jaar niet drie jaar gewerkt, aldus Apostolou.

Staatssecretaris Kosto bleef bij zijn opvatting. “Maar minister Dales heeft er meer ervaring mee, zij moet het maar vertellen.” Minister Dales was het met Kosto eens: “Het criterium is inderdaad heel moeilijk. Daarmee heb ik niet gezegd dat het onmogelijk is. Ik heb contact gehad met staatssecretaris Wallage, die had er wel lust in om het zelf grondig te bekijken”. Dat kwam als een verrassing voor Kosto, die had gedacht dat minister Dales zelf antwoord kon geven op de vraag of het verwijtbaarheidscriterium werkbaar is. Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) zal nu een onderzoek instellen. Kosto hoopt dat onderzoek nog voor het zomerreces aan de Kamerleden te kunnen voorleggen. “Ik kan echter niet garanderen dat dat lukt”, aldus de staatssecretaris.