Geld persprijs naar Bosniërs voor wapens

PAG.10 TEKST REDE

DEN HAAG, 23 JUNI. De journalist Michael Stein, redacteur van NRC Handelsblad, heeft gisteren een geldbedrag van 5.000 gulden, behorend bij een journalistieke prijs die hem door minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking werd overhandigd, ter beschikking gesteld van de Bosnische moslims, met de uitdrukkelijke toevoeging dat ze daarvoor desgewenst wapens kunnen kopen.

Pronk beloofde het geld - met Steins toevoeging - in New York bij de Bosnische missie te bezorgen. “Laat u dat maar aan mij over. Ik ken de politieke consequenties”, aldus Pronk. Tegen Bosnië is net als tegen de andere ex-Joegoslavische republieken, een VN-wapenembargo van kracht.

Pronks woordvoerder zei vanmorgen echter dat Pronk geen toezegging heeft gedaan de Bosniërs te laten weten dat het geld voor wapenaankopen is bestemd. De minister, die vandaag naar New York reist, gaat ter plekke na hoe hij de cheque op de missie van de Bosniërs zal bezorgen, aldus de woordvoerder.

Ook een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken wees er vanmorgen op dat Pronk niet heeft toegezegd het geld van Stein voor wapenaankopen te zullen aanbieden.

Pag.3: Regering: nu geen wapens

De regering is er tegen dat het wapenembargo “op dit moment” wordt opgeheven, zoals premier Lubbers ook in Kopenhagen nog eens tot uitdrukking heeft gebracht. Als gevolg van zo'n opheffing, aldus de woordvoerder van buitenlandse zaken, zou alle humanitaire hulp tot stilstand komen, zouden de VN-troepen direct gevaar lopen en zou de strijd worden verhevigd.

Stein, redacteur van NRC Handelsblad, ontving in Den Haag de Dick Scherpenzeel-prijs voor een vorig jaar gepubliceerde serie over Algerije. In zijn dankwoord stond hij uitvoerig stil bij het bloedbad jegens de moslims in Bosnië, dat, zoals hij zei, door de internationale gemeenschap “min of meer ter dood is veroordeeld” nu het Westen zich neerlegt bij “de voldongen feiten die er zijn geschapen”. “Die voldongen feiten zijn dat de Bosniërs eerst bij tienduizenden vermoord en verkracht en bij honderdduizenden op de vlucht gejaagd konden worden, zonder dat zij in staat waren zich daartegen te verzetten.” “De EG deelde gisteren mee dat zij de gang van zaken betreurt, maar helaas de slachtoffers niet daadwerkelijk kan helpen. Die kregen de dringende raad met gebonden handen en voeten met hun vijanden te onderhandelen en er het beste van te maken.”

Stein gaf daarop minister Pronk de bij de Scherpenzeel-prijs horende cheque van 5.000 gulden terug met het verzoek die te overhandigen aan de Bosnische missie bij de VN: “Als uw ministerie het geld nu meteen overmaakt, gaat het wat sneller dan wanneer ik het zou doen. En als u het doet, kan er een politieke signaalfunctie van uitgaan die misschien door anderen zal worden opgevangen.”