"Extra geld voor politie aan agenten besteden'

DEN HAAG, 23 JUNI. De Tweede Kamer wil niet dat een groot deel van de veertig miljoen gulden die dit jaar is uitgetrokken voor uitbreiding van de politie, wordt besteed aan huisvesting. De uitbreiding met 450 agenten die minister Dales (binnenlandse zaken) begin dit jaar toezegde, zal overigens pas in 1995 zijn gerealiseerd.

Dat bleek vanochtend in de Tweede Kamer tijdens een debat met de ministers Dales en Hirsch Ballin (justitie) over de politiesterkte. Het grootste deel van de extra agenten kan volgens de bewindslieden als gevolg van selectie- en opleidingsduur en het nog ontbreken van huisvesting voor nieuw personeel niet eerder dan 1995 op straat worden gebracht. “Dat kost dus gewoon tijd”, aldus Dales. De minister zegde de extra politiemensen toe nadat CDA en PvdA eind vorig jaar een amendement op de begroting voor dit jaar hadden ingediend.

Toen uit een opsomming van Hirsch Ballin bleek dat het extra geld voor een groot deel aan huisvesting wordt besteed, kwam de gehele Kamer in het geweer. Het Tweede-Kamerlid Van der Heijden (CDA) schrok "erg' van dat lijstje. “Het gaat om uitbreiding en niet om huisvesting van politie.” Stoffelen (PvdA) sprak het vermoeden uit dat met het uitbreiden van de huisvesting, “misschien met de beste bedoelingen”, een oud probleem wordt opgelost. “Ik heb het gevoel dat we voor de mal worden gehouden”, aldus Dijkstal (VVD). Hij zei dat hij geen enkel zicht meer heeft op de huidige sterkte van het politie-apparaat. Dijkstal betichtte de ministers van gegoochel met cijfers en pleitte voor een onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Kohnstamm (D66) had het gevoel dat de Kamer met een kluitje het riet in werd gestuurd. “Volgens het amendement zou dat geld dit jaar aan de regiokorpsen ten goede komen. Dat gaat dus niet gebeuren.”

Dales zegde toe binnenkort in een brief aan de Kamer duidelijkheid te verschaffen. Zij wees erop dat de politie dit jaar al met ruim zevenhonderd mensen wordt uitgebreid, onder meer als gevolg van het Akkoord van Schengen.