CNV-leider te snel voor zijn troepen

Milieu boven inkomen was de boodschap die de christelijke vakcentrale CNV gisteren naar hartelust uitdroeg. Daartoe hield de vakcentrale haar jaarvergadering in het Zeeuwse Oostkapelle - nauwelijks bereikbaar met het openbaar vervoer. De voorlichters deelden in de loop van de ochtend ruim 80 vellen papier uit met daarop amendementen en toespraken, die op de rede van voorzitter Doekele Terpstra van de Industriebond na, allemaal enkelzijdig waren gekopieerd. Het visieprogramma, het sociaal-economisch programma en de resoluties van in totaal 75 pagina's rekenen we niet eens mee.

Voorzitter Westerlaken maakte zich 's ochtends op voor een felle discussie over de twee beleidsprogramma's. Hij had er immers voldoende vuurwerk ingestopt; milieu boven loon, bevriezing van het wettelijk minimumloon en 65-plussers die in de toekomst AOW-premie moeten betalen. Voor Westerlaken zelf stonden de antwoorden al vast. Iemànd moest immers de negatieve spiraal (overheid wacht op loonmatiging, werkgever op lastenverlichting en vakbeweging op werkgelegenheid) doorbreken. De voorzitter zag hierin een schone taak voor zijn christelijke vakcentrale weggelegd.

De Hout-en Bouwbond was de eerste die tegen de plannen ageerde. Westerlaken mocht dan een "groen' hart hebben, de kleur van zijn verstand was duidelijk anders. Hoe moest de bond aan de eigen bouwvakkers uitleggen dat het beleid van het CNV is sterk vervuilende bedrijven te sluiten? Ook als die bouwvakker daardoor zijn baan verliest? Als in een soort nachtmerrie zag voorzitter Freek van der Meulen zijn leden al de laan uit rennen.

Op de dissidente geluiden van de Hout- en Bouwbond na, die Westerlaken overigens vantevoren had ingecalculeerd, ging alles nog goed. Voorzitter Zalm van het Centraal Planbureau prees het moedige initiatief van het CNV. Westerlaken schurkte zich behaaglijk in zijn stoel. Het was duidelijk, dit werd zjn dag. De verrassing was dan ook groot toen 's middags een aantal bonden daar anders over dacht. In plaats van een felle discussie over de controversiële onderwerpen wilden ze de procedure aan de kaak stellen. Binnen een paar uur zag een verbijsterende Westerlaken zijn geplande discussie verzanden in geneuzel over procedures en data.

Vooral de kleinere bonden meenden dat ze te weinig tijd hadden om de resolutie met de eigen bestuurders en de achterban te bespreken. Amper zeven dagen geleden hadden ze de resolutie immers in de brievenbus gevonden. Voorzitter Van der Meulen van de Hout- en Bouwbond zei eerst als intermediair voor deze bonden op te treden, maar veranderde van gedachten toen Westerlaken alleen de Industrie- en Voedingsbond complimenteerde met de op schrift gestelde amendementen. De Bouwbond had immers niet achterover geleund. Ook zij hadden wijzigingen, al was het mondeling.

Maar achter het geneuzel tekende zich een fundamentele discussie af. Een aantal bonden vindt dat het bestuur van de vakcentrale, en met name Westerlaken, te voortvarend te werk gaat. Westerlaken op zijn beurt wil “de vaart erin houden”. Even leek het erop dat die boemerang gisteren terugkeerde. Maar op het laatst verplichtten de bonden - met uitzondering van het Katholieke Onderwijs Verbond - zich de resolutie met de achterban te bespreken. In september volgt dan de definitieve discussie èn afronding. Van der Meulen van de Bouwbond kondigde al aan de resolutie te zien als “richtinggevend, en niet in woord en daad gebonden.” Daarmee kan het CNV alvast de zalen in Oostkapelle voor september opnieuw huren en in de zomer aan het kopiëren slaan. En deze keer dubbelzijdig.

    • Yaël Vinckx