Alliantie tussen energiebedrijven

De energiebedrijven EDON te Zwolle (Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Oost Polder), PEB/PGEM te Arnhem (Friesland, Zuid- en Oostelijk Flevoland en Gelderland) en het elektriciteitsproduktiebedrijf EPON te Zwolle (grootschalige opwekking in dezelfde zes provincies) hebben bekendgemaakt dat zij nauwer willen samenwerken.

Doel daarvan is een verdere optimalisering van de energievoorziening in de regio Oost- en Noord-Nederland, die op termijnm tot een aandelenfusie tussen EDON en PEB/PGEM (die samen 100 procent van EPON bezitten) zou kunnen leiden. Daarmee ontstaat dan één groot energiebedrijf in Nederland met ongeveer 1,7 miljoen elektriciteitsaansluitingen die ongeveer 5 miljoen klanten vertegenwoordigen. Samen vertegenwoordigen EDON en PEB/PGEM dertig procent van het totale Nederlandse elektriciteitsproduktievermogen. Beide samenwerkingsverbanden wijzen erop dat schaalvergroting door nauwere samenwerking gewenst is om maximaal te kunnen inspelen op de ontwikkelingen naar een meer liberale energiemarkt.