ZIEKTEVERZUIM

In NRC Handelsblad van 7 juni betoogt E.J. Bomhoff, dat het naëf zou zijn te verwachten dat de grafische bedrijfstak ruimte zou maken voor eigen ondernemersbeleid bij de terugdringing van ziekteverzuim. Hij koppelt deze opvatting aan het verplicht lidmaatschap in deze sector.

De feiten zijn anders. De Grafische Bedrijfsvereniging was de eerste BV die in 1991 startte met een verzuimproject. Dat beoogde terugdringing van het ziekteverzuim door werkgevers en werknemers nauwer bij het verzuimbeleid van ondernemingen te betrekken en de samenwerking met uitvoeringsinstanties te verbeteren. Dit leidde tussen 1992 en '93 tot een daling van de ziektewetpremie van 9,2 naar 7,8 pct.

Bomhoff verzuimt te vermelden dat CAO-partijen in deze sector bij de laatste onderhandelingen (voorjaar 1993) hebben afgesproken, de mogelijkheden voor ondernemingen voor het dragen van eigen risico inzake ziekteverzuim te verruimen.

Bomhoff negeert met zijn opmerking dat de grafische sector onder druk van buitenlandse concurrentie nu eindelijk eens gaat onderzoeken of: “de ijzeren vuist van de vakbeweging een paar centimeter kan worden opgetild”, nog iets: Op voorstel van de vakbonden gaat een gezamenlijke commissie bekijken, hoe de CAO beter kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Technologische en marktontwikkelingen hebben invloed op de omvang van de sectoren. Dit inspireerde tot dit onderzoek.

Voor Druk en Papier FNV is dit overigens een voortzetting van het beleid. Al sinds de introductie van nieuwe produktietechnieken (de omschakeling van loodzetten naar fotozetten met behulp van de computer), hebben we meegewerkt aan een zo soepel mogelijke invoering. Samen met de werkgevers zijn oplossingen gezocht en gevonden voor de sociale consequenties, het opleidings- en omscholingsbeleid en de concurrentiepositie van bedrijven.

    • Papier Fnv
    • René van Tilborg
    • Voorzitter Druk