Zeehonden

DEN HAAG, 22 JUNI. Het aantal zeehonden in de Dollard daalt volgens de Waddenvereniging sterk.

Dat komt door menselijke activiteiten als het storten van baggerslib, dat voor troebeler en minder visrijk zeewater zorgt. Volgens de Waddenvereniging is het aantal zeehonden in de Dollard met 30 procent teruggelopen. De prognose voor het aantal dit jaar te verwachten zeehonden-pups is met 40 procent gedaald.