Werkgroep PvdA: meer belasting op hoog loon

DEN HAAG, 22 JUNI. In de volgende kabinetsperiode moeten de inkomensverschillen worden verkleind door de hogere inkomens (boven ruim 80.000 gulden) zwaarder te belasten en het aantal aftrekposten drastisch te beperken. Dit adviseert een werkgroep van de PvdA onder leiding van Kamerlid J. van Zijl in een discussienota voor het nieuwe verkiezingsprogram van de PvdA.

De nota heeft volgens Van Zijl de status van een “discussiestuk” voor de PvdA. “Dit stuk is bedoeld voor het verkiezingsprogram en heeft niets te maken met besluiten die deze zomer moeten worden genomen”. De PvdA wil dat het kabinet deze zomer besluit de ontwikkeling van hogere en laagste inkomens volgend jaar in ieder geval gelijk te laten zijn. De CDA-fractie vindt het voorbarig in te gaan op het discussiestuk, maar een woordvoerder voegt er aan toe dat de Kamerfractie van het CDA bij een aantal onderdelen in de nota “niet staat te juichen”.

De PvdA-werkgroep wijst er op dat het huidige kabinet er niet in is geslaagd de inkomensverschillen te verkleinen. “Per saldo heeft het kabinet de sterk denivellerende trend van de jaren tachtig niet werkelijk weten om te buigen”, zo schrijft de werkgroep. Kleine inkomensverschillen zijn nodig, zo meent de werkgroep, omdat “landen met beperkte inkomensongelijkheid over een langere periode bezien doorgaans economisch beter presteren”. In deze landen is ook “nog sprake van een verzorgingsstaat”.

Om verdere denivellering tegen te gaan moeten, meent Van Zijl, de voorwaarden voor het toepassen van de koppelingswet (koppeling van lonen en uitkeringen) worden uitgebreid. In de eerste drie jaren van dit kabinet werd de koppeling toegepast, maar in 1992 en 1993 gebeurde dat niet.

Pag 3: "Koppeling toepassen'

“De koppelingswet moet gewoon worden toegepast”, stelt de nota. Het loslaten van de koppeling heeft niet geleid tot vermindering van de “fixatie op koopkrachtplaatjes” en wel tot “eindeloze discussie over reparatiemaatregelen”.

Meer inkomensgelijkheid moet worden opgebracht door inkomens boven twee keer modaal. “Een progressieve inkomstenbelasting is daarvoor het meest geëigende instrument”. Volgens Van Zijl is de belastingdruk voor inkomens tot twee keer modaal “nagenoeg proportioneel” maar kan de druk vanaf twee keer modaal nogworden opgevoerd. “Sterkere progressie dient daarom pas bij de hoge inkomens een aanvang te nemen, bijvoorbeeld vanaf tweemaal modaal”. De nota wijst erop dat bovendien met name hogere inkomens profiteren van aftrekposten en dat een klein deel (vier procent) over de top van hun inkomens het hoogste tarief van zestig procent betaalt. De progressie is bij de hoge inkomens derhalve “nogal beperkt”. Volgens de werkgroep lopen de inkomensverschillen bij ouderen ook te veel op omdat sommigen wél en anderen niet een aanvullend pensioen hebben. “Ook het heffen van premies over de aanvullende pensioenen is mogelijk”.

Het discussiestuk heeft mogelijkerwijs invloed op het inkomensdebat van deze zomer. PvdA-leider Kok zei vorige maand dat de inzet van de PvdA - gelijke ontwikkeling van hoge en laagste inkomens) ook de uitkomst in het kabinet moet zijn.