Uitvinding.

Uitvinding

In de krant van zaterdag 19 juni (Is een uitvinding bezit van het bedrijf of van de stagiair?, pagina 3) is een alinea onvolledig in de krant gekomen. De alinea had als volgt moeten luiden:

Jurist mr. L.A. de Waard van het Octrooibureau kan geen uitlating doen over de juistheid van De Klerks bezwaar. De zaak zelf kan hij zich niet meer herinneren, elk jaar maakt hij wel vier of vijf vergelijkbare gevallen mee van stagiairs die in botsing komen over intellectueel eigendom. En die waarschuwt hij dan dat, als ze een octrooi aanvragen, ze zich wel moeten houden aan de overeenkomst die ze met hun stagegever hebben afgesloten. En dat het gevolg daarvan kan zijn dat het octrooi wordt gesteld op naam van de stagegever. Meer niet: “Wij kunnen niet met zekerheid stellen wat de consequenties van de overeenkomst zijn en het is daarom niet aan ons de billijkheid van die afspraken te beoordelen.”

Foto's

In de krant van zaterdag 19 juni is bij het artikel over de Schilderswijk-West ('Andijvie verkopen ze hier niet meer', pagina 6) de bron van de foto's weggevallen. Die zijn afkomstig van het Gemeentearchief 's-Gravenhage.

Eman

In de krant van maandag 21 juni (Nederland kan band met Antillen niet doorsnijden, pagina 3) is in de laatste alinea sprake van een man die telefoneert en die tussen die twee telefoontjes door iets zegt. In beide gevallen werd gedoeld op de politicus Henny Eman.