Saneringsfonds voor ziekenhuizen nodig

DEN HAAG, 22 JUNI. Voor ziekenhuizen en andere instellingen in de gezondheidszorg moet er een saneringsfonds komen. Dat kan als borg dienen als zij in financiële problemen komen. Door de banken deze zekerheid te bieden kunnen de instellingen een lagere rente bedingen als ze geld lenen.

Dit adviseert het Landelijk Overleg van Bureaus van Provinciale Raden voor de Volksgezondheid (LOB) staatssecretaris Simons (volksgezondheid). Volgens het LOB wordt financiering van instellingen in de gezondheidszorg problematischer nu het rijk niet langer garant staat voor investeringen. De benodigde leningen zijn duur of moeilijk te krijgen, omdat het risico voor de banken relatief groot is geworden.

De gezondheidszorg heeft in totaal voor circa 25 miljard gulden aan leningen uitstaan. Daar komt jaarlijks twee tot 2,5 miljard bij. Het LOB stelt voor om te komen tot een saneringsfonds van driehonderd miljoen gulden. De overheid zou daarin tweehonderd miljoen gulden moeten storten, de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen voor elk vijftig miljoen. De instellingen zouden hun bijdrage moeten leveren via een contributie. Het LOB verwacht dat door het fonds op termijn een bedrag van ongeveer honderd miljoen gulden kan worden bespaard door de lagere rente die de instellingen in rekening wordt gebracht.

Banken worden terughoudender bij het verstrekken van leningen, zo blijkt uit een brief van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarin wordt voorgesteld in een contract voor een lening de volgende clausule op te nemen: “Mochten zich binnen de sector van de gezondheidszorg en de daarin vigerende regelingen en richtlijnen dusdanige wijzigingen manifesteren dat daardoor, naar ons oordeel, de kredietwaardigheid van uw instelling in gevaar wordt gebracht, dan behouden wij ons het recht voor de onderhavige kredietovereenkomst dan wel op basis daarvan afgesloten leningen te beëindigen respectievelijk op te eisen.”

“Dergelijke wijzigingen zijn zonder meer denkbaar”, zegt de voorzitter van het LOB, dr. T. de Vries. “Zeker als je ziet welke initiatieven er de laatste twintig jaar zijn genomen. De gemiddelde looptijd van een lening in de gezondheidszorg beloopt dertig jaar.”