Sanering bij drie dochters; Reorganisatie bij Nijverdal kost 115 banen

ROTTERDAM, 22 JUNI. Bij de Koninklijke Nijverdal-Ten Cate (kunststoffen en specialistische textiel) verdwijnen ten minste 115 van de in totaal 4.300 arbeidsplaatsen (waarvan 2.800 in Nederland) door reorganisaties bij drie werkmaatschappijen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten.

Dit heeft de directie gisteren bekend gemaakt. Op de Amsterdamse effectenbeurs noteerde het aandeel Nijverdal rond het middaguur 70 cent hoger op 70.70 gulden.

De grootste klappen vallen bij Ten Cate Protect (weefsels voor beroeps-, beschermende en veiligheidskleding) waar 105 van de 365 arbeidsplaatsen verdwijnen. Bij het verlieslijdende Ten Cate Advanced Composites (componenten voor de vliegtuigbouw en industriële toepassingen) verdwijnen 10 van de 53 banen. De preciese omvang van het banenverlies bij TtC Polyolefins (kunstgrasgarens en tapijtruggen) is nog onbekend, maar gesproken wordt over "enkele tientallen' arbeidsplaatsen.

Personeelsdirecteur A. Schoondermark van het concern verklaart dat Ten Cate Protect dit jaar een miljoenenverlies zal lijden. Hij wijt dat aan structurele marktontwikkelingen. Vorig jaar maakte de werkmaatschappij nog een flinke winst. “Onze sector beroepskleding heeft te kampen met een blijvend lagere vraag doordat de Europese beroepsbevolking met 20 procent afneemt. Daarnaast is de Aziatische concurrentie groot. In de gezondheids- en dienstensector is groei mogelijk, maar dit zijn kleinere markten.” Om een kostenbesparing van enkele miljoenen te bereiken wordt de hele werkmaatschappij uitgedund. Bovendien wordt een aantal grondstoffen voortaan uit goedkopere landen gmporteerd.

Districtsbestuurder D. de Valk van de Industriebond FNV zegt dat de bond de problemen bij de drie werkmaatschappijen van Nijverdal-Ten Cate onderkent. Gedwongen ontslagen wil de FNV zoveel mogelijk voorkomen. Het sociale plan dat bij eerdere reorganisaties is toegepast wil de directie uitbreiden met een regeling die vrijwillig vertrek stimuleert. De bond ziet daar wel wat in.

Per 1 juli worden bij TtC Polyolefins werknemers ontslagen als gevolg van een eerdere reorganisatie. De directie kondigde gisteren aan dat de sanering hier nog niet ten einde is. Een extern onderzoek zal de afzetmogelijkheden voor produkten van TtC Polyolefins nauwgezet in kaart brengen waarna mogelijk opnieuw tientallen van de 190 overgebleven arbeidsplaatsen verdwijnen. “De activiteit als zodanig staat echter niet ter discussie”, zegt Schoondermark.

De nettowinst van Nijverdal-Ten Cate daalde vorig jaar met bijna een kwart tot 33,6 miljoen gulden, bij een omzet van 1,11 miljard gulden. Ondanks de huidige malaise, houdt de directie vast aan het streven in 1995 een totale omzet van 1,5 miljard gulden te halen.