Politie doet op Antillen huiszoekingen

ORANJESTAD, 22 JUNI. Nederlandse opsporingsambtenaren hebben gisteren in het kader van de tot nu toe geheime operatie "Watersnood' op 28 plaatsen op St. Maarten en Aruba huiszoekingen verricht. Doel was het achterhalen van bewijzen in een onderzoek naar een miljoenenzwendel bij de uitbreiding van de lucht- en zeehaven van St. Maarten en de bouw van het Beta-hotel op Aruba.

Op St. Maarten werden onder meer de woningen van Claude Wathey, politiek leider van de Democratische Partij, en van de Siciliaanse hotelmagnaat Rosario Spadaro doorzocht. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Het vermoeden bestaat dat een vaste groep personen verantwoordelijk is voor zwendelpraktijken op St. Maarten en Aruba tussen januari 1987 en halverwege 1991. Zij worden verdacht van deelneming aan een misdadige organisatie, meineed, oplichting en valsheid in geschrifte.

Als hoofdverdachten gelden in ieder geval de Italianen Spartago en Vittoria Ghini, directeuren van het aannemersconcern Sicel dat verantwoordelijk was voor het niet afbouwen van het Beta-hotel, en de Panamese oud-directeur van Beta Enterprises, Alfredo Oranges Bustos. Ten slotte geldt ook de in Rome woonachtige Vincenzo Bertucci als verdachte. Hij bracht Beta Enterprises, Aruba en de exportkredietverzekeraar Sace bij elkaar als directeur van het bedrijf Exen.

Pag 3: Politici nog niet bij onderzoek betrokken

Sace is een Italiaans staatsbedrijf dat de afgelopen jaren betrokken was bij de aanleg van grote infrastructurele projecten in onder meer Oost-Europa, Israel, China en Algerije.

In Italië loopt een justitieel onderzoek naar infiltratie door de mafia bij deze onderneming. Bij het Beta-project is een bedrag van ongeveer 20 miljoen gulden verdwenen.

Bij de zoekacties gisteren op St. Maarten werden ook documenten in beslag genomen bij de vriendin van Wathey en bij twee van zijn zoons, die leidinggevende functies hebben bij respectievelijk de lucht- en zeehaven van het eiland. Bronnen in Den Haag bevestigen bovendien dat bij twee commissarissen van de luchthaven, Francis Carty en DP-Statenlid Marcel Gumbs, onderzoek is gedaan.

Het is niet duidelijk hoe groot de omvang van de fraude op St. Maarten is. Zeker is dat bij de uitbreiding van de zee- en de luchthaven tientallen miljoenen zijn verdwenen. Op St. Maarten waren de Italiaanse bouwondernemingen C&D Construzione, Princess Juliana Consorzio en I.R.A. Construzione actief.

Op Aruba is, volgens het Arubaanse OM, in deze fase van het onderzoek nog geen aandacht voor eventuele betrokkenheid van politici. Op dit eiland brachten de Nederlandse rechercheteams onder meer bezoeken aan de ABN-AMRO bank, de First National bank en de AITCO-bank met het verzoek om uitlevering van relevante stukken. Ook de Arubaanse notaris mr. J.R. Croes kreeg een dergelijk verzoek. Verder werd huiszoeking verricht in het bedrijf en de woning van een vertegenwoordiger van een van de eigenaren van het Beta-hotel, en bij twee oprichters van dit hotel. Overigens horen niet alle personen of bedrijven waar huiszoeking is verricht automatisch tot de kring van verdachte personen.

De operatie "Watersnood' werd sinds december vorig jaar in het diepste geheim voorbereid door een speciaal team dat werkt onder de codenaam ROSA (Recherche Onderzoek St.Maarten en Aruba). Het team bestaat uit 31 personen. Behalve rechercheurs van de Rijkspolitie behoren hiertoe een administrateur, twee accountants, een misdaadanalist en een opsporingsambtenaar van de Criminele Inlichtingendienst (CID). Bovendien werken nog drie agenten op het hoofdkwartier van de Rijkspolitie in Driebergen aan het project. De Rijkspolitie valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van minister Hirsch Ballin (justitie).

Behalve het vaste team komen ook regelmatig fiscaal specialisten en deskundigen op het gebied van computercriminaliteit uit Nederland over. Bovendien worden ook zogeheten sweepers, gespecialiseerd in het opruimen van afluisterapparatuur, overgevlogen om de werkruimten van het Rosa-team te controleren. Op Aruba werkt het team vanuit een onbekende plaats in Oranjestad, op Curaçao vanuit de Suffisant-kazerne van de Marine. Ook voor de acties gisteren werden computerdeskundigen overgevlogen uit Nederland om geautomatiseerde gegevensbestanden veilig te stellen.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van justitie wilde gisteren niet ingaan op de vraag naar de Nederlandse betrokkenheid bij de operatie "Watersnood', maar verwees naar het OM van Aruba en de Antillen. Feit is dat de Arubaanse minister van justitie, R. Croes, gisteren pas na afloop van de huiszoekingen gedetailleerd werd ingelicht over de gang van zaken. In een persverklaring van de Antilliaanse hoofdofficier van justitie, mr. D. Piar, wordt vermeld dat “Nederland bijstand verleend heeft bij de leiding van het onderzoek”. De Antilliaanse minister van justitie mr. S. Römer heeft de Nederlandse operatie alleen goedgekeurd. De Antilliaanse en Arubaanse politiemensen die gisteren werden ingeschakeld ter assistentie werden een uur tevoren ingelicht over de lokaties van de zoekacties.

Directe Nederlandse bemoeienis met de bestrijding van internationale georganiseerde misdaad en corruptie op de Antillen en Aruba ligt gevoelig bij de plaatselijke politieke leiders. De Nederlandse eis om de procureurs-generaal van Aruba en de Nederlandse Antillen onder verantwoordelijkheid van Nederland te brengen is een van de grote struikelblokken in de huidige controverse over de staatkundige toekomst van de Carabische gebiedsdelen.

De Openbaar Ministeries van Aruba en de Nederlandse Antillen verwachten dat het onderzoek van het gisteren in beslag genomen materiaal enige maanden zal vergen.

    • Frank Vermeulen