Palestijnen boos en bezorgd over golf van misdaad in bezet gebied

TEL AVIV, 22 JUNI. “Palestijnse moeders in Jeruzalem houden hun dochters de laatste weken angstvallig thuis. Ze zijn bang dat ze worden ontvoerd, voor afpersing of seksuele misdrijven”, zeggen Palestijnse bronnen in Oost-Jeruzalem. “Er is beslist sprake van paniek.”

De Palestijnse pers heeft nu in emotionele bewoordingen uiting gegeven aan de bezorgdheid, woede en frustratie over de golf van misdaad die over de door Israel bezette gebieden slaat.

“Welke kant gaat onze maatschappij op”, luidde dezer dagen een kop van een hoofdartikel in Al-Quds. “De Palestijnse maatschappij begint sommige van zijn waarden te verliezen als gevolg van de afwezigheid van een nationale autoriteit onder de bezetting. Dit heeft de deur geopend voor afwijkingen en misdaden, terwijl de elite bezig is met politieke zaken. Er worden meer roofovervallen en misdaden gemeld, meer huizen door vandalen beschadigd en nu is er sprake van een golf van ontvoeringen.” Volgens deze en andere Palestijnse kranten maakt de Palestijnse samenleving nu een zeer kritieke fase door en daarom is het de plicht van alle Palestijnen om zich tot het uiterste in te spannen om de Palestijnse waarden en waardigheid te bewaren.

Al-Quds schreef in een ander hoofdartikel dat “diegene die de ethiek aanvalt geen Palestijn en zelfs geen mens is. Hij verwoest de samenleving om zijn lustgevoelens en zijn drang naar misdaad te bevredigen. Diegene die de waardigheid van onze zusters en dochters schendt is geen Palestijn. Het Palestijnse volk moet comités vormen om dit nieuwe probleem van ontvoeringen en verkrachtingen van vrouwen het hoofd te bieden. De misdadiger moet wreed worden gestraft”.

Het Palestijnse persbureau Mirah schonk in een opmerkelijk persbericht ook uitgebreid aandacht aan de psychose over deze ontvoeringen. “In bijna ieder huis in Jeruzalem en Ramallah wordt dit onderwerp besproken”, staat er in dit persbericht te lezen. “Geruchten doen de ronde dat meisjes en vrouwen door zich in auto's verplaatsende jongemannen worden ontvoerd, die de slachtoffers verkrachten en vermoorden.” Volgens de Israelische politie zijn er twee gevallen van ontvoering bekend, waarvan er een werd uitgevoerd om geld van de familie van de vrouw af te persen.

Het persbureau haalt een advocaat uit Ramallah aan die van oordeel is dat het oprichten van een Palestijns politiekorps dringend geboden is om de sterk toenemende misdaad te bestrijden. “De Israelische politie (leger) in de bezette gebieden is bezig met veiligheidsproblemen en daarom is de snelle oprichting van een Palestijns politiekorps noodzakelijk.”

In de Engelse editie van Al-Fajr verscheen vorige week van de hand van Mahdi Abu Hadi een uiterst sombere beschrijving van het morele verval in de Palestijnse maatschappij. “Wij zijn getuige van het ineenstorten van ons onderwijssysteem en van een achteruitgang van ethische waarden, hetgeen hand in hand gaat met toename van armoede en wanhoop”, schreef hij.

Palestijnse bronnen in Oost-Jeruzalem schrijven de opvallende toename van de Palestijnse misdaad onder andere toe aan het afzwakken van de intifidah, de Palestijnse volksopstand. Ook de Israelische afgrendeling van de bezette gebieden voor Palestijnse arbeid, waardoor ongeveer 100.000 Palestijnen hun inkomen hebben verloren, werkt volgens deze bronnen de ontreddering en stuurloosheid van de Palestijnse bevolking in de hand.

Aan het begin van de intifadah maakten Palestijnen trots gewag van een opvallend snelle vermindering van Palestijnse misdaad. Alle Palestijnse energie ging naar de bestrijding van de Israelische bezetter. Speciale Palestijnse comités die toezicht hielden op naleving van Palestijnse ethiek schoten als paddestoelen uit de grond in vluchtelingenkampen, dorpen en steden.

De indruk bestaat dat de opkomst van de moslim-fundamentalistische beweging Hamas en de groei van de Palestijnse misdaad zijn toe te schrijven aan het uitblijven van politieke successen voor het PLO-leiderschap van de intifadah. Hoewel Hamas vanuit een religieus standpunt voor hoge morele Palestijns-islamitische waarden staat, is deze beweging slechts in geringe mate bij machte de Palestijnse misdaad de kop in te drukken. Een doorbraak in het Israelisch-Palestijnse overleg in Washington zou echter wel een positieve invloed kunnen hebben, onder andere omdat er dan snel een Palestijnse politiemacht in de bezette gebieden komt die in het vacuüm tussen wetten en misdaden kan treden.

    • Salomon Bouman