Nieuw virus eist 16 levens in VS

In de Amerikaanse zuidelijke staten New Mexico, Utah, Arizona en Colorado zijn de afgelopen maanden zestien mensen overleden aan een aanvankelijk mysterieuze ziekte. De Centers for Disease Control (CDC) hebben inmiddels vastgesteld dat het een virusziekte is, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een nieuw serotype Hantavirus.

De overleden patiënten hadden gezwollen longen door vochtophoping, kregen ademhalingsmoeilijkheden, een te laag zuurstofgehalte in het bloed en te veel witte bloedcellen. Vroege symptomen zijn hoge koorts, spierpijn in benen, heup en lage rug, hoesten en tranende ogen. Een klein aantal patiënten met ernstige ademhalingsproblemen heeft het overleefd.

De eerste slachtoffers vielen onder jonge, gezonde Navajo-indianen in het Navajo-reservaat, maar later werden de verschijnselen ook bij anderen gevonden. Sommige patiënten overleden binnen enkele uren. Medicijnen tegen de ziekte zijn er niet, zoals er vrijwel tegen geen enkele virusziekte een medicijn bestaat.

Hantavirussen leven in knaagdieren die daar zelf niet ziek van worden. Mensen raken waarschijnlijk besmet, doordat het virus uit urine en uitwerpselen van de beestjes verwaait. De CDC hebben een aantal knaagdieren uit het Navajoreservaat op Hantavirus getest en vonden dat bijna dertig procent van de dieren besmet waren. Dit waren allemaal hertmuizen (Peromyscus maniculatus).

De CDC vermoeden dat er sprake is van een nieuw type Hantavirus, omdat de patiënten antistoffen bezaten tegen liefst vier bekende typen Hantavirus. Er werd in dit geval gedacht aan een kruisreactie van een nieuw serotype op bestaande tests. De ziekteverschijnselen zijn nieuw voor het Hantavirus. Normaal ontstaan er na wat griepachtige verschijnselen niercomplicaties door een Hantavirus.

De Amerikanen hebben lang gedacht dat Hantavirussen niet in hun land voorkwamen. Prof.dr. A.D.M.E. Osterhaus, viroloog aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in Bilthoven: “Het virus is ontdekt in Zuidoost-Azië toen VN-soldaten tijdens de Koreaanse oorlog ziek werden. De ziekte daar wordt veroorzaakt door het serotype hantaan, genoemd naar de Hanta River, een Koreaanse rivier. In 1984 is er in Nederland een infectie onder laboratoriumpersoneel met hantaan geweest, veroorzaakt door gemporteerde proefdieren. Dat gaf een ernstig ziektebeeld met nierbeschadigingen. Toen zijn we er achter gekomen dat in het oosten en zuiden van het land het serotype puumula in woelmuispopulaties voorkomt, wat een milder, maar toch nog tamelijk ernstig ziektebeeld nefritis epidemica geeft.”

“De meeste patiënten zijn weer helemaal hersteld. Het was een voorbeeld van een ziekte waar pas later een veroorzaker voor werd gevonden. Nu men in de VS een ziektebeeld aan dit virus heeft gekoppeld, is het voorstelbaar dat men zal ontdekken dat dit virus ook al eerder voorkwam, maar niet werd onderkend.” In Californië wordt inmiddels al patiëntmateriaal (bloed) van een aantal verdachte ziektegevallen uit het verleden onderzocht op het Hantavirus.