Mogelijk ook Trojaans goud; Moskou wil dit najaar expositie Koenigscollectie

MOSKOU, 22 JUNI. De door de Nederlandse regering opgeëiste Koeningscollectie, die sinds de oorlog in Moskou als "oorlogstrofee' verborgen wordt gehouden, zal eind van dit jaar geëxposeerd worden.

De Russische minister van cultuur Jevgeni Sidorov heeft dat gisteren op een persconferentie bekend gemaakt. Op de vraag of ook het Trojaanse goud, waarvan men aanneemt dat het zich ook in Rusland bevindt, geëxposeerd zal worden antwoordde Sidorov dat hij dat nog niet kon bevestigen. Hij had de schatten "wegens tijdgebrek' nog niet persoonlijk gezien, maar zei hij: “De tentoonstelling zal de wereld schokken”. De Russische overheid heeft tot nu toe nooit officieel toegegeven dat de schatten van Heinrich Schliemann uit Troje in Rusland verborgen worden gehouden.

De expositie van de Koenigscollectie betekent volgens de minister echter niet dat de verzameling gravures, etsen en tekeningen daarna automatisch aan Nederland zal worden teruggegeven. De Russische regering wil materiële compensatie zien. De oorlogs-trofeeën zullen niet “voor niets” gerecupereerd worden, aldus Sidorov.

Een bilaterale werkgroep van Russische en Nederlandse experts is de voorwaarden voor teruggave momenteel aan het uitwerken. Over de stand van zaken in die groep wilde Sidorov gisteren geen mededelingen doen. Hij legde er wel de nadruk op dat niet alle oorlogstrofeeën op dezelfde manier behandeld zullen worden. In de ogen van het ministerie van cultuur is er een verschil tussen de exclusief Duitse kunstschatten en de Koenigscollectie. De eersten worden beschouwd als oorlogsbuit op een overwonnen tegenstander. De Koeningscollectie daarentegen is een verzameling uit een land dat sinds 1941 bondgenoot was. Dit argument is ook door de Nederlandse regering steeds aangevoerd.

Minister Sidorov heeft echter tot nu toe geen haast gemaakt met de onderhandelingen over recuperatie. Hij ontmoet in eigen kring te veel weerstand van medewerkers die zich er onder andere op beroepen dat het museum Boymans van Beuningen de collectie tijdens de bezetting vrijwillig en tegen een zeer redelijke geldsom aan Hitler-Duitsland heeft verkocht.

De Rijksdienst Beeldende Kunst, in het verleden nauw betrokken bij de onderhandelingen, bleek vanmorgen niet op de hoogte te zijn gesteld van Sidorovs persconferentie.

Ook over het mogelijk exposeren van de Koenigscollectie elders dan in de Sovjet-Unie en over de samenstelling van de bilaterale werkgroep is de Rijksdienst niets bekend.