Izetbegovic lijdt zware nederlaag in Bosnische leiding

ZAGREB, 22 JUNI. De Bosnische president, Alija Izetbegovic, heeft vannacht een ernstige nederlaag geleden binnen de Bosnische leiding, die in meerderheid zijn beslissing om niet verder aan de vredesonderhandelingen in Genève deel te nemen, heeft veroordeeld.

Dit is vannacht gebleken na afloop van een bijeenkomst van het staatspresidium van Bosnië-Herzegovina in de Kroatische hoofdstad, die vandaag wordt voortgezet. Uit diverse verklaringen kon vannacht worden opgemaakt dat slechts een deel van het Bosnische presidium morgen bij de hervatting van de onderhandelingen in Genéve zal komen opdagen. Izetbegovic en vice-president Ejup Ganic leken van plan vandaag naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo te vliegen, terwijl de andere aanwezige leden van plan zijn naar Genève te gaan.

Alleen Ganic steunde bij de stemming over wel of niet naar Genève gaan de lijn van Izetbegovic, die zelf pas vijf uur na het begin van de bijeenkomst uit Kopenhagen in Zagreb aankwam. Zeven andere leden van het gezelschap, onder wie Izetbegovic' voornaamste rivaal Fikret Abdic, stemden naar verluidt tegen de lijn van de president. De commandant van het Bosnische leger, Rasim Delic, ontbrak op de bijeenkomst.

Alija Izetbegovic bevestigde na afloop van de bijeenkomst te blijven bij zijn weigering nog verder deel te nemen aan de onderhandelingen in Genève, waar de buurlanden Servië en Kroatië deze week nadere bijzonderheden zullen geven over hun plan, Bosnië-Herzegovina op te delen in een confederatie van drie etnische staten (Servisch, Kroatisch en moslim). Izetbegovic, behalve president van de republiek ook leider van de moslim-partij, heeft deze plannen volstrekt onaanvaardbaar genoemd. De internationale bemiddelaars in Joegoslavië, David Owen en Thorvald Stoltenberg, lijken echter wel te voelen voor het principe voor een etnische regeling in Bosnië-Herzegovina, en worden daarin door de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten in essentie gesteund.

In Zagreb doen de geruchten de ronde, dat na deze bijeenkomst van het presidium Fikret Abdic zich kan opwerpen als de wettige president van Bosnië-Herzegovina. Abdic, evenals Izetbegovic een moslim, geldt als gematigder en beschikt in tegenstelling tot de zittende president over een gespreksbasis met zowel Kroaten als Serviërs. Abdic lijkt echter niet of nauwelijks steun te genieten onder gewapende elementen en de legerleiding in de Bosnische hoofdstad Sarajevo.

In Bosnië zelf blokkeerden gisteren de Bosnische Serviërs een hulpkonvooi van de Verenigde Naties, dat met tachtig ton voedsel en medicamenten op weg is naar de door de Serviërs belegerde moslim-enclave Gorazde. Het konvooi werd bij Podromanija, 90 kilometer van Gorazde, tegengehouden. De Serviërs maakten bezwaar tegen het escorte van zes militaire VN-voertuigen en voerden aan dat de weg naar Gorazde veilig is. De leiding van het konvooi weigerde af te zien van het militaire escorte. Het konvooi reed daarop naar Pale, niet ver van Sareajevo. Vandaag wordt een nieuwe poging gedaan Gorazde te bereiken.

    • Raymond van den Boogaard