Investeren in kennis krijgt fiscale prikkel

DEN HAAG, 22 JUNI. Bedrijven moeten meer investeren in kennis. Om dat te stimuleren heeft minister Andriessen (economische zaken) het kabinet voorgesteld investeringen in onderzoek en ontwikkeling fiscaal aantrekkelijker te maken.

De minister bood gisteren de Tweede Kamer zijn beleidsvisie op technologie aan, getiteld "Concurreren met kennis'. In een toelichting wees hij op het grote belang van dit thema. “Technologie bepaalt op langere termijn de helft van de economische groei. Banenplannen? Nee, het spijt me, het belangrijkste strijdmiddel tegen werkloosheid is de technologie.”

Nederland moet niet verder achterblijven in de “internationale technologierace”, aldus Andriessen. Het kabinet heeft voor de periode 1994-1998 voor versterking van de kennis 250 miljoen gulden extra beschikbaar gesteld. Bij de besteding daarvan denkt Andriessen aan biotechnologie, Schiphol, de Rotterdamse haven, ondergrondse bouw en milieu.

De minister wil dat het bedrijfsleven meer gebruik maakt van de technologische kennis waarover overheidsinstituten beschikken. Daarom krijgt de Stichting voor de Technische Wetenschappen voortaan per jaar 50 miljoen gulden subsidie, 8 miljoen meer dan nu. Ook bij de financiering van TNO en grote technologische instituten zal beter worden gelet op de behoeften van het bedrijfsleven, beloofde Andriessen.

Hij kondigde aan dat bij ministeries het gebruik van technologie zal worden vergroot via vijf projecten. Het gaat hierbij om ouderenzorg, milieu en criminaliteitsbestrijding.

Hij drukte bedrijven op het hart meer zelf te investeren in ontwikkeling, onderzoek, scholing en vernieuwing van produktieprocessen. Dat is nodig om met omringende landen te kunnen concurreren.

Of de fiscale faciliteit voor technologische investeringen er inderdaad komt, kon Andriessen niet garanderen. Hij denkt aan een compensatie van de loonkosten. “Maar dat is nogal kostbaar. Je hebt gauw een paar honderd miljoen nodig, wil je het goed doen.”

Werkgeversorganisaties zeiden gisteren in hun reacties de analyse van Andriessen te delen, maar noemden het jammer dat hij geen concrete voorstellen deed voor wat betreft de belastingfaciliteit. De PvdA-fractie deelt die kritiek. Het Tweede-Kamerlid Van Gelder vindt bovendien dat Andriessens beleid “te vaag” is en voorspelt over de uitwerking “een pittige discussie”.