Fonds Hoogovens belegt 5,2 miljard

Het belegd vermogen van het Hoogovens pensioenfonds is vorig jaar gestegen van 4,9 miljard tot 5,2 miljard gulden.

Tegenover een toeneming van het vermogen van 320 miljoen gulden staat een groei van de pensioenverplichtingen met 310 miljoen gulden, zo laat het jaarverslag over 1992 zien.

Vorig jaar werd door het pensioenfonds een totaal beleggingsresultaat behaald van 434 miljoen gulden oftewel van 8,7 procent. In 1991 kwam dat uit op 8,8 procent. Het resultaat op de aandelenportefeuille was door koersontwikkelingen op internationale aandelenmarkten minder positief dan in 1991. Het beleggingsresultaat op aandelen daalde van 15,0 procent in 1991 tot 7,7 procent. De zwakke situatie op de onroerend-goedmarkten was de oorzaak van de daling van het beleggingsresultaat in deze sector van 4,8 tot 2,5 procent. Deze teruggang werd gecompenseerd door het sterke beleggingsresultaat behaald met obligaties, dat van 10,7 procent toenam tot 15,3 procent.