Fokker gaat niet in op eisen obligatiehouders

ROTTERDAM, 22 JUNI. De Centrale Trust Compagnie is niet bereid in te gaan op een verzoek van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) om een derde vergadering van obligatiehouders Fokker uit te schrijven. VEB drong hierop aan in verband met vervroegde opeising van een achtergestelde obligatielening van 150 miljoen gulden (rente van 4,75 procent).

De obligatiehouders hebben al twee keer tevergeefs op vervroegde aflossing van de lening aangedrongen. Zij schermen met het argument dat in de trustacte is bepaald dat de trustee een vervroegde aflossing van de lening kan opeisen indien een meerderheid van de aandelen Fokker in andere handen is overgegaan. Met de overname van 51 procent van Fokker door het Duitse Dasa menen de obligatiehouders daardoor in hun recht te staan.

De trustee is een dochteronderneming van ABN Amro, de huisbankier van Fokker. De bank heeft in de huidige financiële situatie van Fokker, dat geconfronteerd wordt met diepe recessie in de luchtvaart en daardoor nauwelijks vliegtuigen verkoopt, weinig zin 150 miljoen te verstrekken om de obligatielening vervroegd af te lossen. Het meerendeel van de obligaties is in bezit van de Stichting Aandelenbezit Fokker-personeel.

De opeisbaarheid van de obligatielening werd tijdens de eerste vergadering door een meerderheid van de obligatiehouders afgestemd. Op de tweede vergadering (11 juni) bleek wél een meerderheid bereid tot vervroegde opeising van de lening. Maar dit keer beriep de trustee zich op het feit dat er geen tweederde meerderheid was. Volgens de redenering van de trustee was de vervroegde opeising daarmee definitief van de baan.

Daarna werd door de obligatiehouders voorgesteld de zaak voor te leggen aan een arbitragecomissie. Ook op deze eis weigerde de trustee in te gaan. Daarmee was de maat vol voor de VEB.

Een vervroegde aflossing van de lening is voor de obligatiehouders financieel aantrekkelijk. Zij kunnen hun geld dan herbeleggen in andere obligaties, die minimaal twee procent meer rente opleveren dan de lage rente die op de Fokker-obligaties wordt uitgekeerd. Aan de waardepapieren van Fokker valt weinig plezier te beleven. De obligaties van duizend gulden noteren momenteel aan de beurs zo'n 850 gulden.