Duits Hof wil uitleg inzake Maastricht

KARLSRUHE, 22 JUNI. Het Constitutionele Hof in Karlsruhe heeft de regering in Bonn een tweede lijst gestuurd met vragen over de ratificatie van het Verdrag van Maastricht.

Het Hof heeft ongeveer twintig klachten in behandeling van politici en instanties die van mening zijn dat de ratificatie in strijd is met de Duitse grondwet. De vragen van het Hof hebben onder meer betrekking op de gevolgen van een eventueel besluit om Maastricht niet te ratificeren. Volgens het weekblad Der Spiegel vrezen vertegenwoordigers van de regering dat het Hof de Duitse ratificatie van Maastricht ten dele ongrondwettig zal verklaren. Het Hof zal uitspraak doen over slechts twee klachten, die alle bezwaren van de tegenstanders samenvatten. Deze klachten betreffen het gebrek aan parlementaire controle op Maastricht en het verlies van soevereiniteit van Duitsland. De uitspraak wordt verwacht in september of oktober. (AFP)