Drs. D.A.Th. van Ooijen (53) is door het ...

Drs. D.A.Th. van Ooijen (53) is door het dominicaanse kapittel gekozen tot overste van de Nederlandse dominicanen.

De nieuwe "provinciaal' van de sterk vergrijzende groep van ongeveer 200 Nederlandse paters en broeders dominicanen, was Tweede-Kamerlid voor de PvdA van 1971 tot 1986. Sinds 1987 zit hij voor dezelfde partij in de Eerste Kamer. De benoeming is opmerkelijk omdat Van Ooijens politieke activiteiten niet onomstreden zijn binnen de katholieke kerk. Van Ooijen, die een opleiding tot onderwijzer volgde en filosofie, theologie en politicologie studeerde, is bezig met een proefschrift over het Nederlandse woonwagenbeleid.