Dr.Ing. C. Paganoni, sinds 1986 algemeen ...

Dr.Ing. C. Paganoni, sinds 1986 algemeen directeur van Nedstaal in Alblasserdam, verlaat op 30 juni het bedrijf wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Op 1 juli wordt hij opgenomen in de raad van comnmissarissen van Nedstaal. Paganoni zal worden opgevolgd door een tweemanschap, ir. J.D. Glimmerveen en P.W.J. Haarmans, die per 1 juni zijn benoemd tot respectievelijk technisch en commercieel directeur bij Nedstaal. Glimmerveen (37) was al enkele jaren als adjunct-directeur in dienst van de onderneming. Haarmans (56) was tot zijn benoeming algemeen directeur van Thyssen Edelstaal te Vianen.