Dales niet tegen "verhuur' agenten in Rotterdam

DEN HAAG, 22 JUNI. Minister Dales (binnenlandse zaken) staat positief tegenover het "verhuren' van politieagenten aan twee bewonersorganisaties in Rotterdam-Zuid.

Zij heeft dit geantwoord op schriftelijke vragen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Sinds april surveilleren tien agenten bij toerbeurt enkele uren per week op onveilige plaatsen in de Rotterdamse Afrikaanderbuurt. Zij doen dit buiten diensttijd en worden betaald met het geld dat beschikbaar is voor de sociale vernieuwing. Met een eenmalige gemeentesubsidie van 3.000 gulden - een zogenoemde "Opzoomerzegel' - kunnen burgers zelf een voorziening kiezen om hun buurt leefbaarder te maken. De CDA-Kamerleden Van der Burg en Van der Heijden vroegen zich af of het niet beter zou zijn het beschikbare geld toe te voegen aan het politiebudget. Dales antwoordt hierop dat de kern van de sociale vernieuwing juist is dat wijkbewoners zèlf bepalen waarvoor ze de "Opzoomerzegel' gebruiken.