Conferentie over de Antillen gaat niet door

DEN HAAG, 22 JUNI. De tweede toekomstconferentie over de Antillen die komende donderdag zou plaatshebben gaat niet door.

Het eilandbestuur van Curaçao heeft grote bezwaren tegen de hervormingen van het fiscale regime en de rechtspleging die Nederland eist.

Minister-president Lubbers en de ministers Dales en Hirsch Ballin vertrekken donderdag toch naar Willemstad om te proberen in afzonderlijke besprekingen met de bestuurders van de eilanden een oplossing te vinden en de basis te leggen voor een conferentie later dit jaar.

Na onderhandelingen met Aruba volgen eind deze week gesprekken met de kleinere eilanden. Curaçao en de regering van de Nederlandse Antillen (de extra bestuurslaag die in de toekomst zou verdwijnen) staan als laatsten op de agenda. “Die volgorde is niet willekeurig gekozen”, zei Lubbers gistermiddag in Kopenhagen, waar hij de Eurotop bijwoonde. De premier gaf aan dat het mislukken van een toekomstconferentie op dit moment een te groot risico inhield.

In de Tweede Kamer neemt het ongenoegen over de houding van met name het eilandbestuur van Curaçao toe. Het grootste eiland van de Antillen wil dat eerst de status aparte geregeld wordt en daarna pas over nieuwe maatregelen van bestuur te praten valt. Nederland ziet daar niets in en wil de aanpassingen op het gebied van financieel beheer, rechtspleging en fiscale regimes vastleggen voordat Curaçao in navolging van Aruba zelfstandiger wordt. De Verenigde Staten en Frankrijk, dat een deel van het eiland St. Maarten bestuurt, hebben druk op Nederland uitgeoefend om maatregelen te nemen.

De voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Antilliaanse en Arubaanse zaken, Wiebenga (VVD), zegt dat het uitstel van de conferentie teleurstellend is omdat “de noodzakelijke aanpak van de problemen op de Antillen onverminderd aanwezig blijft”. Hij meent dat het tijd wordt om het voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren moeilijker te maken Nederland binnen te komen. Ook moet Nederland de Antillen dwingen financieel en fiscaal orde op zaken te stellen. Krajenbrink (CDA) zegt dat de uitstelmanoeuvre niet door Nederland gehonoreerd moet worden. Hij vindt dat de regering moet overwegen eenzijdig maatregelen te nemen over migratie en over financieel beheer van de eilandbesturen. Rechtspleging op de Antillen zou direct onder Nederland moeten vallen. Nuis (D66) wil het overleg dat gaande is niet doorkruisen met nieuwe eisen.

CDA, D66, VVD en GroenLinks willen dat er volgende week in de Kamer een debat wordt gevoerd over de verslechtering van de verhoudingen met sommige eilanden van de Antillen. Zij vragen de ministers bij terugkeer verslag te doen van de "verslechterde verhoudingen'.