Concurrentiepositie Nederland dreigt te verslechteren

GENEVE, 22 JUNI. De internationale concurrentiepositie van Nederland dreigt te verslechteren. Nederland bleef het afgelopen jaar nummer zes op de wereldranglijst, maar er zijn op een aantal punten wel ongunstige ontwikkelingen. Duitsland zakte door de economische gevolgen van de hereniging terug van de tweede naar de vijfde plaats.

Ondertussen gaat de recessie vrijwel geheel voorbij aan Audax. Alleen bij de glossies lopen de advertentie-inkomsten terug. Audax merkt niets van concurrentie van de tv op de advertentiemark. Bladen als Weekend en Aktueel zien het advertentie-aanbod alleen maar toenemen. De omzet van Audax stijgt en De Leeuw verwacht dat de netto winst dit jaar 25 procent hoger zal uitvallen dan de 5,5 miljoen gulden vorig jaar. Een deel wordt aan de algemene reserves toegevoegd en van het dividend komt 85 procent terecht bij Stichting De Leeuw. Die zal dat geld weer gebruiken om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken. Opdat Audax stoutmoedig kan blijven.