Bezwaarschriften van specialisten over tarieven afgewezen

ROTTERDAM, 22 JUNI. De verlaging van de tarieven van de medisch specialisten kan worden gehandhaafd. Het College van Beroep van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) heeft gisteren alle bezwaarschriften afgewezen die door specialisten tegen de maatregel waren ingediend.

De tarieven zijn op 1 april met ruim twaalf procent verlaagd. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gaf het COTG daartoe opdracht om de uitgaven voor specialistische hulp dit jaar 369 miljoen gulden minder te laten stijgen. In 1991 werd het budget met 380 miljoen gulden overschreden en vorig jaar met ongeveer vijfhonderd miljoen gulden. De vrij gevestigde specialisten declareerden in 1992 bijna drie miljard gulden bij de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars en bij de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

De specialisten hadden in totaal 56 bezwaarschriften ingediend tegen de tariefsverlaging. De bezwaren betroffen zowel de tariefsverlaging in het algemeen als het korten van alle specialismen met hetzelfde percentage. Alleen de tarieven van de psychiaters gaan forser omlaag. Het College van Beroep heeft alle bezwaarschriften afgewezen. De motivering komt over enkele weken beschikbaar.

De president van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaalde vorig maand al dat de overheid het recht heeft om een totaal budget voor medisch specialistische hulp vast te stellen en daar de tarieven aan aan te passen. Die uitspraak deed hij in een kort geding dat de specialisten tegen Simons en het COTG hadden aangespannen en waarin zij opschorting van de tariefsverlaging eiste totdat het College van Beroep van de COTG uitspraak zou doen over de bezwaarschriften.

Tegen deze maatregel en tegen de aankondiging van Simons de verlaging tot eind 1994 te willen handhaven voeren de medisch specialisten actie. Gisteren hebben de chirurgen tijdens een vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde besloten estafette-acties te beginnen.

Een week per maand zullen ze "zondagsdienst' draaien en alleen spoedeisende gevallen behandelen. De chirurgen volgen daarmee de strategie waartoe vorige week tijdens een demonstratieve vergadering van de Landelijke Specialisten Vereniging werd besloten.

Eerder al hielden specialisten in Twente, de Achterhoek, Zeeland en in de Drechtsteden soortgelijke acties.

Komende week houden de specialisten in vier ziekenhuizen in Breda en omgeving een "volumebeperkende week' en zullen ze alleen spoedeisende gevallen behandelen.

In de ziekenhuizen in Twente en in de Achterhoek gaan na de chirurgen nu ook andere specialisten "zondagsdienst' draaien. Dat gebeurt deze week. De directies van deze ziekenhuizen willen dat de specialisten met hun acties stoppen omdat ze de belangen van de patiënten schaden.