Aantal blijft sterk stijgen; Behandeling van asielaanvragen vergt meer geld

ROTTERDAM, 22 JUNI. Staatssecretaris Kosto (justitie) heeft 51 miljoen gulden extra nodig om het groeiende aantal asielaanvragen te kunnen verwerken.

Kosto verwacht dat het ministerie van justitie dit jaar 30.000 nieuwe asielaanvragen moet behandelen, terwijl de personeelsbezetting van justitie maar 20.000 nieuwe aanvragen toelaat. Kosto zei dit gisteren bij de presentatie van het jaarverslag over 1992 van de Directie Vreemdelingenzaken.

Uit het jaarverslag blijkt dat vorig jaar 20.346 vluchtelingen een asielverzoek hebben ingediend. Dat betekent een daling ten opzichte van 1991, toen 21.615 vluchtelingen politiek asiel zochten in Nederland. De meeste asielzoekers kwamen uit Somalië (4.246), Joegoslavië (2.725) en Iran (1.298).

Het aantal asielverzoeken dat vorig jaar werd behandeld is fors gestegen. In 32.118 asielzaken viel een beslissing, wat bijna een verdubbeling is vergeleken met het aantal behandelde zaken in 1991. Reden voor de toename is de uitvoering van een beslissing van het kabinet om "oude zaken' snel af te handelen. Sinds 1 januari 1992 geldt een nieuw toelatings- en opvangmodel. De behandelingstermijn van een asielaanvraag is daarmee tot een maand bekort.

In 1992 kregen bijna 12.000 asielzoekers politiek asiel of een vergunning tot verblijf op humanitaire gronden. Dat is vier keer zo veel als in 1991. Van ruim 20.000 vluchtelingen werd vorig jaar het asielverzoek afgewezen.

In 1992 heeft justitie meer vreemdelingen uit ons land gezet. Werden er in 1991 14.333 vreemdelingen verwijderd, in het jaar daarop is het aantal gestegen tot ruim 21.000. Van de verwijderden bestond het merendeel (13.655) uit illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen.

Ex-staatssecretaris H.J. Zeevalking (justitie) uit in een artikel dat in het jaarverslag is opgenomen kritiek op het illegalenbeleid van Kosto. “Kosto zegt ongenuanceerd dat alle illegalen uit Nederland moeten verdwijnen. Dát vind ik verontrustend, dát is spelen met vuur. Zo speelt de bestuurder Kosto objectief het opkomend racisme in de kaart.” Zeevalking, die voorzitter was van een commissie die in 1991 de regering over vreemdelingenbeleid adviseerde, vindt wel wel dat Kosto een “helder en consequent” vreemdelingenbeleid voert.

Kosto bestreed gisteren op de persconferentie dat hij jacht maakt op illegale vreemdelingen. Het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van illegalen moet hen ertoe brengen zelf te vertrekken. Illegalen die worden aangetroffen bij controles van tuinbouwbedrijven en naaiateliers worden “natuurlijk wel aangehouden”, aldus de staatsecretaris van justitie.