Wereldbank leent China 920 mln

De Wereldbank heeft haar goedkeuring verleend aan een lening van 490 miljoen dollar (920 miljoen gulden) aan China voor de verbetering van het transportsysteem voor graan. Van het project dat 990 miljoen dollar (1,86 miljard gulden) gaat kosten, wordt het resterende bedrag gefinancierd door China zelf.

Doel van het project is de hoeveelheid graan die via bulktransport verplaatst wordt, op te voeren van vijf miljoen ton nu tot 19 miljoen ton in het jaar 2000. De beperkte opslag- en transportmogelijkheden hebben de snelle economische groei van de volksrepubliek China niet kunnen bijbenen. Chinese boeren zijn wel in staat grote hoeveelheden graan te produceren maar kunnen de oogst niet altijd tijdig op de plaats van bestemming krijgen waardoor jaarlijks ongeveer zes procent verloren gaat.

In 1992 werd in China 442,5 miljoen ton graan geoogst, 7,3 miljoen ton meer dan in 1991.

Het project voorziet in de vernieuwing van vijf grote haventerminals, zestig tussenopslagplaatsen en driehonderd andere graandepots en in de aanschaf van 2400 treinwagons en vrachtauto's.