Wegvervoer tevreden over liberalisering

ROTTERDAM, 21 JUNI. De Nederlandse beroepsgoederenvervoeders zijn tevreden met het zaterdag in Luxemburg bereikte akkoord over liberalisering van het wegvervoer in de Europese Gemeenschap. Zij zetten echter nog vraagtekens bij de afspraken over de invoering van een Eurovignet en de kosten die dat meebrengt voor de Nederlandse transporteurs.

“De liberalisering zal zeker een stimulans opleveren voor de Nederlandse goederenvervoersbranche”, zegt woordvoerder R. Enthoven van de branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Hij verwacht dat vooral de grote transportbedrijven zullen profiteren van de beslissing van de Europese transportministers om in ieder EG-land vanaf 1998 het binnenlands vervoer volledig open te stellen voor transporteurs uit andere lidstaten.

Vrachtwagens kunnen onder het nieuwe regime veel efficiënter gebruikt worden, zegt Enthoven. Die liberalisering stelt de Nederlandse expediteurs bovendien in staat buitenlandse afnemers lagere tarieven in rekening te brengen voor een binnenlandse levering. “Die vrachtwagens rijden toch”, aldus Enthoven.

Zulke concurrentiemethoden zullen in eerste instantie op bezwaren stuiten bij buitenlandse expediteurs, bevestigt Enthoven. Vooral in landen als Duitsland, waar de markt altijd erg afgeschermd is geweest, verwacht Enthoven “wel wat fricties” op dit terrein. “Maar dat slijt wel.”

Ook bij de branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland, waar veel kleinere transportondernemingen zijn aangesloten, is men over het algemeen positief over het bereikte resultaat in Luxemburg. Directeur ir. M.G.W. Hallmans rekent op een stimulans voor de bij zijn organisatie aangesloten transportbedrijven. De belangenorganisatie EVO onderkent eveneens het belang van de beslissing van de transportministers.

Minder gelukkig zijn de branche-organisaties over de invoering van het Eurovignet in 1995. De vervoerders zijn weliswaar opgelucht dat nu de dreiging van een Europese lappendeken van dure vignetten is afgewenteld, maar zij betreuren de kostenverhoging voor de Nederlandse transporteurs. Alleen wanneer de Nederlandse regering voor compensatie zorgt (een verlaging van de wegenbelasting bijvoorbeeld), kunnen de vervoersondernemingen naar eigen zeggen hun concurrentiepositie in Europa behouden.