Verwarring na verkiezing Nigeria

NAIROBI, 21 JUNI. Nigeria verkeerde vandaag in totale verwarring over de uitslag van de ruim een week geleden gehouden presidentsverkiezingen.

Het militaire regime van president Babangida liet vannacht op 12 uur een tijdslimiet verlopen waarin het de uitslag officieel had moeten bekendmaken. De uitslag is daarmee vermoedelijk ongeldig geworden. Moshood Abiola, die volgens de voorlopige uitslagen de meeste stemmen kreeg, riep zich gisteren tot winnaar uit.

De laatste fase van Nigeria's democratiseringsproces loopt vast in een moeras van gerechtelijke controverses. Aan de vooravond van de verkiezingen torpedeerde Babangida een uitspraak van een hooggerechtshof in de hoofdstad Abuja om de verkiezingen af te gelasten. Babangida beschikt daarvoor over een door hem zelf uitgevaardigd decreet nummer 13 dat bij voorbaat alle gerechtelijke uitspraken over de presidentsverkiezingen ongeldig verklaart.

Tot ieders verbazing gebruikte hij vijf dagen later decreet 13 niet. Hetzelfde hooggerechtshof in Abuja had bevolen de publikatie van de uitslag te "bevriezen'. De Nationale Verkiezingscommissie, die geen besluiten neemt zonder Babangida's goedkeuring, besloot gehoor te geven aan de uitspraak en schortte de publikatie van de uitslagen op.

Volgens menig sceptische Nigeriaan misbruikt het leger de gerechtelijke uitspraken om de verkiezingen ongeldig te verklaren om zo langer aan de macht te kunnen blijven. Van de dertig deelstaten in Nigeria heeft ieder een eigen hooggerechtshof. In Lagos en Benin deden vrijdag hooggerechtshoven uitspraken om de uitslag wel te publiceren. Babangida greep deze mogelijkheden die het rechtelijke apparaat hem boden niet aan. Waarom liet Babangida zich vastpinnen door het negatieve vonnis van de rechtbank in Abuja terwijl hij over voldoende ontsnappingsmogelijkheden beschikte, vragen Nigerianen zich af.

“Dit land verkeert in groot gevaar”, verklaarde Moshood Abiola gisteren. “Ik twijfel er niet aan dat enkele elementen zich tegen verandering verzetten.” De rechtszaken in Abuja voor uit- en afstel van de verkiezingen werden aangespannen door een mysterieuze organisatie waarin zowel ontevreden burger- als militaire politici zitting hebben.

De ironie van dit chaotische einde aan het democratiseringsproces is dat in tegenstelling tot de vorige verkiezingsrondes deze presidentsverkiezingen zonder veel fraude verliepen. Volgens menig Nigeriaanse waarnemer waren dit de meest vrije, meest ordelijke en minst corrupte verkiezingen die het land ooit heeft gezien. De grootschalige fraude bij vorige verkiezingsrondes leidde herhaaldelijk tot ingrijpen van het leger en de annulering van de uitslag. Dergelijke militaire bemoeienis was dit keer juist niet nodig geweest.

Abiola's tegenkandidaat, Bashir Tofa, heeft zich tot nu toe van commentaar onthouden. Een deel van zijn Nationale Republikeinse Conventie ging de verkiezingen fraudeleus noemen naarmate duidelijk werd dat Tofa had verloren. In Noord-Nigeria, waar de NRC zijn grootste aanhang heeft, vonden in het weekeinde betogingen plaats voor nieuwe verkiezingen. Diplomaten in de zuidelijke metropool Lagos zeggen over aanwijzingen te beschikken dat Babangida nog steeds van plan is op 27 augustus de macht over te dragen.