Steun Kamer voor kinderopvangbeleid

DEN HAAG, 21 JUNI. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt in hoofdlijnen het kinderopvangbeleid van minister d'Ancona (WVC).

Dat bleek vandaag tijdens een vergadering over het beleid dat de minister vanaf volgend jaar wil voeren. d'Ancona slaagde er onlangs in 130 miljoen gulden los te krijgen bij het kabinet om kinderopvang uit te breiden, ondanks de toenemende bezuinigingen. Met dat geld kunnen 13.000 nieuwe plaatsen worden gecreëerd, goed voor de opvang van circa 26.000 kinderen. De uitbreiding gaat gepaard met een verhoging van de ouderbijdrage.