Rekenkamer: Maij gaf Kamer tijdig informatie

DEN HAAG, 21 JUNI. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) heeft de Tweede Kamer tijdig op de hoogte gebracht van het volledige contract met de ING-Bank over private financiering van de Wijkertunnel. Zij stuurde de stukken, waaronder de eigen vervoersprognoses van de ING-Bank, drie dagen nadat zij ze op 9 december had ontvangen naar de Tweede Kamer.

Dat zei vanmorgen voorzitter mr. H.E. Koning van de Rekenkamer in een toelichting op een notitie die de Rekenkamer vertrouwelijk naar de Kamer heeft gestuurd. “Ik heb niet de indruk dat minister Maij-Weggen de Kamer onvolledig heeft genformeerd”, aldus Koning.

Minister Maij-Weggen kwam vorige week donderdag in verlegenheid door een vertrouwelijk stuk van de staf van de commissie voor de rijksuitgaven, waarin zij ervan werd beschuldigd informatie achter te hebben gehouden toen de Tweede Kamer in september akkoord ging met private financiering van de Wijkertunnel. Uit deze informatie zou blijken dat het contract duurder was dan een in juni door de Tweede Kamer wegens te hoge kosten afgekeurd concept-contract.

Morgen heeft in de Tweede Kamer op verzoek van de VVD een spoeddebat plaats. Volgens Maij-Weggen zijn de beschuldigen terug te voeren op “een misverstand”. De VVD ziet nog steeds “voldoende reden” voor het spoeddebat. Zij dreigt het aftreden van Maij-Weggen te eisen, als de minister niet in staat zijn duidelijk te maken dat de Kamer op tijd en volledig is genformeerd. “We hebben nu al drie brieven met uitleg van de minister gehad en de vierde komt eraan. Erg overtuigend is het allemaal niet”, aldus de woordvoerder.

Het Kamerlid Van Gijzel (PvdA) zegt dat “het gaat om een delicate zaak”. “We hebben nog een paar belangrijke vragen voor minister Maij. Na haar antwoord maken we de balans op.” Het CDA laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. Vanmorgen waren Kamerleden van CDA en PvdA op het ministerie van verkeer en waterstaat om zich over de zaak te laten informeren.

Een woordvoerder van de ING-Bank zegt niet te willen reageren “zolang de minister ons niet vraagt om haar te helpen”. “Kennelijk kan ze het zelf wel af.” Desgevraagd wil de ING-Bank wel bevestigen dat het “heel gebruikelijk” is “bedrijfsinterne inschattingen over een contract te maken”. Minister Maij-Weggen beroept zich hierop.

Pag 3: Wel kritiek op contract met bank

Volgens de minister zitten de vervoersprognoses van de ING-Bank weliswaar als bijlage 10 bij het in december naar de Tweede Kamer gestuurde contract over de Wijkertunnel, maar zijn dit prognoses “die de bank intern gebruikt”. Dat zou ook de reden zijn waarom de prognoses pas in december bij het ministerie bekend waren, drie maanden nadat de Tweede Kamer akkoord was gegaan met private financiering van de Wijkertunnel door een bankconsortium onder leiding van de ING-Bank. Zaterdag nog sprak Koning van een “merkwaardig verweer” van Maij-Weggen.

Volgens de ING-Bank wordt in de discussie over de Wijkertunnel “te veel waarde gehecht aan de vervoersprognoses”, aldus de woordvoerder. “Het gaat om het daadwerkelijke aantal passages. Straks staat er een teller bij de ingang van die tunnel en zal de werkelijkheid wel uitwijzen hoeveel auto's er doorheen gaan.” Eerder dit jaar berichtte de staf van de commissie voor de rijksuitgaven in een vertrouwelijk stuk dat uit tellingen van Rijkswaterstaat bij de ingang van de tunnel onder de Noord was gebleken dat het aantal passages gedurende de eerste drie maanden na opening van deze tunnel veel hoger lag dan verwacht. Als deze trend doorzet, aldus de staf van de commissie, krijgt het ministerie van verkeer en waterstaat over 1993 te maken met een tegenvaller van bijna 2 miljoen gulden.

Naar verwachting zal het spoeddebat zich morgen concentreren op de vraag waarom de onderhandelaars van het ministerie niet al in augustus de vervoersprognoses van de ING-Bank opvroegen. “Misschien had de minister die prognoses inderdaad pas in december”, aldus het Kamerlid Lankhorst (GroenLinks), “maar ze had ze wel eerder móeten hebben.”

Door deze nalatigheid blijkt nu pas dat de vervoersprognoses van de ING-Bank hoger liggen dan die van het ministerie. Volgens Lankhorst is dit vooral van belang omdat in het contract staat dat opnieuw over de prijs per passage moet worden onderhandeld als de vervoersprognoses van de ING-Bank niet worden gehaald. In dat geval zou de ING-Bank een hogere prijs per passerende auto vragen.