Machinisten eisen van NS beter overleg

SLIEDRECHT, 21 JUNI. De Vakvereniging voor Machinisten (VVM) eist dat Nederlandse Spoorwegen voor 1 augustus een aantal suggesties “in behandeling” nemen voor een betere communicatie tussen machinisten en de leiding over snelheidsbeperkingen.

De VVM heeft de directie van de NS hierover een fax gestuurd. De VVM overweegt "stappen' als de NS de aanbevelingen naast zich neerleggen. Aanleiding voor de brief is het ongeluk van vorig jaar november bij Hoofddorp, waarbij vijf mensen om het leven kwamen. De intercity van Amsterdam naar Vlissingen klapte toen in een zogenoemde S-boog, die was aangelegd om de treinen tijdelijk langs het hoofdspoor te leiden, eerst met een hevige schok naar links en vervolgens even hard naar rechts en liep uit de rails. Volgens de NS heeft de machinist van de trein te hard gereden op dat traject, waar op dat moment een snelheidsbeperking gold van 60 kilometer per uur. Maar deze machinist zegt het document waarin de snelheidsbeperking stond aangekondigd niet te hebben ontvangen. Het document was als een aanvulling op het reguliere overzicht van snelheidsbeperkingen verstrekt. De Spoorwegongevallenraad komt binnenkort met een oordeel over het ongeluk.

Volgens de VVM schiet de communicatie over snelheidsbeperkingen op tal van punten tekort. De documenten met snelheidsbeperkingen zijn vaak onduidelijk en te uitgebreid. Te vaak worden volgens de machinisten beperkingen doorgegeven via de zogenoemde Telerail, een verbinding tussen de treindienstleiding en een rijdende trein. Ontvangst via de Telerail is niet overal in Nederland mogelijk, het zendgebied vertoont een aantal "witte vlekken'. De tijd die machinisten krijgen om overzichten van beperkingen te bestuderen is volgens de VVM vaak te kort.

De machinisten willen verder een afschrift van elk document met een snelheidsbeperking dat zij ondertekenen. Ook willen de machinisten dat de snelheidsmeters nauwkeuriger worden. De huidige afstelling zou te weinig zekerheid bieden en onvoldoende zijn geijkt. Voorts willen de machinisten een tachograaf die onder meer snelheden registreert, als bewijs- en controlemiddel in geval van een ongeluk.

De NS zeggen nog geen commentaar te hebben op de brief. Volgens de NS is reeds een aantal verbeteringen aangebracht in de communicatie met de machinisten. Zo moet sinds kort getekend worden voor de ontvangst van overzichten van snelheidsbeperkingen en aanvullingen daarop. De borden langs de spoorlijn die beperkingen aangeven zijn groter geworden en hoger geplaatst. Een verbetering van het automatische remsysteem voor treinen wordt bestudeerd.