Maasvlakte Olie Terminal noemt 1992 bevredigend

Maasvlakte Olie Terminal cv (MOT) heeft volgens de directie een bevredigend jaar achter de rug, maar kan nog weinig zeggen over de ontwikkeling in 1993.

De cijfers over het eerste kwartaal geven aan dat aanvoer en opslag nagenoeg even groot zijn geweest als in de eerste drie maanden van 1992. Dit blijkt uit het jaarverslag. Na een lichte inzinking in 1991 nam de aanvoer van ruwe olie bij de MOT met ruim vijf procent toe tot 36,8 miljoen ton, de grootste hoeveelheid in het twintigjarig bestaan van MOT. Het aandeel van MOT in de totale aanvoer van ruwe olie in de haven van Rotterdam verminderde van 33 tot 30,4 procent.

Commanditaire vennoten van MOT zijn BP Nederland, Total Opslag en Pijpleiding, Shell Nederland Raffinaderij, Paktank Maasvlakte, Esso Nederland en Kuwait Petroleum Europoort.