Klepsch wil meer democratie

KOPENHAGEN, 21 JUNI. De voorzitter van het Europese Parlement, Egon Klepsch, heeft vanochtend bij de EG-regeringsleiders in Kopenhagen een felle aanklacht ingediend tegen het gebrek aan democratie in Europa.

Hij meent dat de burger “het regime van de bureaucratie” moet vrezen als de top geen maatregelen neemt. Klepsch noemde het onder meer “onbegrijpelijk en ontstellend” dat er na zes maanden onderhandelen nog steeds geen akkoord is over de instelling van een ombudsman en de mogelijkheid van enquêtecommissies. Evenmin kon het Deense voorzitterschap van de ministerraden het met het parlement eens worden de toegang tot documenten. De parlementsvoorzitter zei dat de lidstaten het de ombudsman van het parlement onmogelijk wil maken om z'n werk te doen. “De ombudsman zou blootstaan aan de willekeur van elke ambtenaar.” Hij sprak geringschattend van “bureaucratenargumenten” waarmee de lidstaten “deze blijk van democratische wil” teniet wil doen. Toetreding van nieuwe leden zal door het parlement mogelijk geblokkeerd worden als de Raad niet voor een “eenvoudige, doorzichtige en democratische” structuur van het EG van de zestien zorgt. Ook de financiële bevoegdheden die het parlement na de vorige top van Edinburgh zou krijgen zijn nog totaal niet uitgewerkt. “Het parlement kan zijn kiezers bij de verkiezingen van 1994 niet meer onder ogen komen als het slechts voor minder dan 50 procent van de begroting parlementaire bevoegdheid krijgt”, aldus Klepsch.