Izetbegovic wil niet praten over driedeling

ZAGREB, 21 JUNI. Terwijl de aanwijzingen steeds sterker worden, dat in de Kroatische hoofdstad Zagreb een poging zal worden gedaan de Bosnische president Alija Izetbegovic af te zetten, heeft deze zelf gisteren laten weten niet verder aan onderhandelingen over de opdeling van Bosnië-Herzegovina in een confederatie drie etnische territoriale eenheden (Servisch, Kroatisch en moslim) te zullen deelnemen.

Volgens Radio Sarajevo heeft Izetbegovic in een telefoongesprek met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, laten weten niet aanwezig te zullen zijn in Genève, wanneer Servië en Kroatië daar woensdag hun plannen voor een etnische driedeling van Bosnië-Herzegovina zullen presenteren. Dat gebeurt in aanwezigheid van de internationale bemiddelaars David Owen en Thorvald Stoltenberg, die hebben laten weten deze formule te ondersteunen.

Volgens Radio Sarajevo is een ander lid van het Bosnische presidium, Fikret Abdic, bereid mee te gaan in het Servisch-Kroatische plan voor de opdeling van Bosnië-Herzegovina. Abdic bevestigde gisteren in een vraaggesprek met de Kroatische televisie dat "alle mogelijkheden' voor een oplossing moeten worden onderzocht. Voorts kondigde hij aan dat op een bijeenkomst van het presidium, vandaag in Zagreb, ook zal worden gezocht naar een oplossing voor het "gebrekkig functioneren' van het Bosnische presidentschap. Met name zei hij dat het bevelhebberschap over de Bosnische (dwz. moslim-) strijdkrachten niet meer alleen door de Bosnische president zou moeten worden uitgeoefend.

Ofschoon Abdic voor de Kroatische televisie Izetbegovic' naam niet uitsprak, versterkte zijn optreden de indruk dat vandaag in Zagreb, tijdens een zitting van het Bosnische presidium een poging zal worden gedaan Izetbegovic als president af te zetten. Deze heeft van zijn kant laten weten dat een toestemming van de door Kroatië en Servië voorgestelde etnische opdeling van Bosnië-Herzegovina slechts zou kunnen komen van het parlement van Bosnië-Herzegovina, een orgaan waaruit de Serviërs begin vorig jaar zijn weggelopen en dat sinds het begin van de oorlog niet meer bijeen is geweest.

Het presidium van de republiek is vorige week voor het eerst bijeengekomen, door toedoen van de internationale bemiddelaars. Het bestaat (in oorlogstijd) uit twee moslims (thans Izetbegovic en Abdic), twee Serviërs, twee Kroaten, één Joegoslaaf (in de oude betekenis van het woord), de premier, de voorzitter van het Bosnische parlement en het hoofd van de strijdkrachten. Naar verluidt leven binnen het gezelschap al langer ongenoegens over het eigenmachtige optreden van Izetbegovic, die zich bovendien steeds meer door radicale elementen uit de moslim-partij, de SDA, op sleeptouw zou laten nemen.

    • Raymond van den Boogaard