Hoge schadekosten zetten DAS Rechtsbijstand op verlies

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij te Diemen heeft verleden jaar een verlies geleden van 2,3 miljoen gulden na over 1991 een winst te hebben geboekt van 1,6 miljoen gulden. De premie-omzet groeide vorig jaar met een kwart van 66,4 miljoen tot 83 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat stelde de directie sterk teleur. Het werd 3,7 miljoen gulden negatief tegen 2,4 miljoen positief over 1991.

De voorzieningen moesten worden verhoogd van 35 miljoen tot 48,4 miljoen gulden.