Hockey-macho Ruud Lubbers en de emancipatie

“Wil Ruud niet? Dat verbaast me niets, hij wil nooit iets wat maar enigszins persoonlijk zou kunnen worden.” Zo reageert Ria Lubbers als ze hoort van de weigering van haar man om mee te werken aan de Feministische Meetlat, waarin het maandblad Opzij via vraaggesprekken het emancipatiegehalte van de mannelijke ministers peilt.

“Wat alle andere ministers al hebben gedaan, hoef ik nog niet een keertje over te doen”, was Lubbers' reactie.

Lubbers wordt nu in het juni-nummer door anderen op de lat gelegd. Jan de Koning, ex-minister van sociale zaken zegt in het artikel: “Het kan zijn dat het persoonlijk wordt en daar heeft hij moeite mee.” De conclusie van Opzij is dat Lubbers niets heeft met emancipatie. “Emancipatie interesseert hem echt geen bal”, weet de Volkskrant-journalist Jan Tromp. Hij heeft er geen antenne voor, constateert ook Dian van Leeuwen, oud-voorzitter van de Emancipatieraad, nu voorzitter van de VVD. Hij vindt het een vorm van hobbyisme, zegt Jeltien Kraaijveld, oud-staatssecretaris van emancipatiezaken, nu burgemeester. “Ik denk dat zijn hartje zegt dat vrouwen toch vooral thuis horen bij het gezin en dat ze goede moeders van goede gezinnen moeten zijn”, zegt Annemarie Grewel, ex-vice-voorzitter van de Emancipatieraad en PvdA-raadslid in Amsterdam. “In wezen is Lubbers een echte mannen-man, een hockey-macho.”

“Tegen vrouwen is hij hoffelijk. Met mannen werkt hij”, vindt Ria Beckers, ex-fractieleider van GroenLinks. En hij maakt graag grapjes. Tegen de jonge Trouw-fotografe Maartje Geels zei hij na een aantal foto's: “Zo, nu is het kinderbedtijd.” Het Kamerlid Ina Brouwer (GroenLinks) noemde hij steeds "mevrouw Bakker', naar haar voorganger Marcus Bakker. Toen Brouwer daar tijdens een debat een keer nijdig over werd, vond ze een paar uur later een doos bonbons op haar groene bankje. Ze bleef "mevrouw Bakker'.

Het verbaast niet dat Lubbers op de Feministische Meetlat het laagste scoort van de ministers: - 2,0. De PvdA'er Jo Ritzen en de CDA'er Peter Kooijmans zijn - met 6,0 punten - de lievelingen van Opzij. De premier toonde zich allerminst onder de indruk van zijn "min twee'. “Dat is goed”, zei Lubbers glimlachend. “Het houdt me bescheiden.” (KB)

    • Cees Caljé
    • Roel Janssen
    • Derk-Jan Eppink