Enquête: Kok moet ondanks affaires partijleider blijven

DEN HAAG, 21 JUNI. Ruim de helft van de Nederlandse bevolking (57 procent) vindt dat vice-premier W. Kok moet aanblijven als leider van de Partij van de Arbeid. Onder de PvdA-aanhang is 69 procent die mening toegedaan. Negentien procent van de bevolking vindt dat Kok na de affaires rondom het aftreden van de staatssecretarissen Ter Veld (sociale zaken) en In 't Veld (onderwijs) moet aftreden.

Dit blijkt uit een enquête die het bureau Intomart het afgelopen weekeinde heeft uitgevoerd. Volgens het onderzoek, waarvan de resultaten gisteravond werden gepresenteerd door KRO's Brandpunt, ziet het overgrote deel van de ondervraagden (71 procent) in de problemen bij de PvdA geen reden voor vervroegde verkiezingen. Ruim eenvijfde van de ondervraagden (22 procent) vindt dat er wel vervroegde verkiezingen moeten worden uitgeschreven.

In een reactie noemde Kok de uitkomst “bemoedigend”. Hij zei zich gesterkt te voelen “in het belang van de partij en ook in het belang van het land en het beleid” door te gaan. Kok zei verder dat het kabinet genoeg “veerkracht” heeft om de kabinetsperiode af te maken. Kok zei er “alles aan te willen doen” de slechte score van de PvdA in de recente opiniepeilingen - tussen 22 en 27 zetels, nu 49 - om te buigen in een beter resultaat.

Kok houdt ook de steun van zijn partij. Partijvoorzitter Rottenberg herhaalde afgelopen zondag in het televisieprogramma Het Capitool dat de positie van Kok niet ter discussie staat. Rottenberg meent dat de PvdA ondanks de interne problemen als regeringspartij een sterk beleid ontwikkelt. Het is volgens de partijvoorzitter juist aan Kok als minister van financiën te danken dat Nederland er internationaal sterk voor staat.

Ook de achterban van de PvdA steunt de partijleider. Van de gewestelijke voorzitters heeft alleen die van het gewest Den Haag, R. Olivier, aangedrongen op het aftreden van de partijleider.

Critici in de partij, zoals oud-voorzitter Van der Louw en voormalig Tweede-Kamerlid Schaefer, menen dat Kok niet in staat is de Partij van de Arbeid overtuigend aan te voeren. Zij menen opnieuw dat Kok moet opstappen en de PvdA met een andere lijsttrekker de verkiezingen van mei volgend jaar moet ingaan.