EG-ministers akkoord met vrij wegtransport

DEN HAAG, 21 JUNI. Het wegvervoer in Europa wordt de komende jaren geliberaliseerd. Vanaf 1 juli 1998 moet het vervoer over de weg in de Europese Gemeenschap volledig zijn vrijgegeven. In Duitsland, Denemarken en de Benelux zal een gezamenlijk tolvignet komen voor vrachtwagens. De dreiging van een eenzijdige tolheffing door Duitsland is daarmee van de baan.

De EG-ministers van vervoer besloten dit weekeinde in Luxemburg dat het zogeheten regionale eurovignet per 1 januari 1995 zal worden ingevoerd. Alleen vrachtwagens met een totaal gewicht van 12 ton en meer zullen het moeten hebben. Bedoeling van het tolvignet is dat "transitolanden' tot op zekere hoogte schadeloos worden gesteld voor het toenemende gebruik van hun snelwegen door internationaal vrachtverkeer. Oorspronkelijk wilde Duitsland om die reden een tolvignet invoeren van 10.000 mark per jaar.

Het regionale eurovignet zal voor grote vrachtwagens ongeveer 1250 Ecu (2.750 gulden) per jaar kosten. Voor twee- en drie-assige vrachtwagens geldt een tarief van 750 Ecu. Een dagvignet gaat ongeveer 12 gulden kosten. Griekenland, Portugal en Ierland krijgen hierop voorlopig korting. Afgesproken is dat de opbrengst van het tolvignet zo zal worden verdeeld dat het Duitsland het meeste oplevert. Dat land krijgt 73 procent, België 13 procent, Nederland 9, Denemarken 4 en Luxemburg 1 procent.

Tegelijk hebben de ministers van vervoer besloten het vrachtvervoerders gemakkelijker te maken in een ander dan hun eigen land te laden. Tot nu toe was het zo dat veel vrachtwagens door het kleine aantal vergunningen voor dit laden in een ander land leeg terugkeerden. Het aantal vergunningen voor laden in een ander land zal jaarlijks met 30 procent worden verhoogd. In 1998 zal het laden in een ander land volledig worden vrijgegeven.

Het is de bedoeling het tolvignet rondom de eeuwwisseling te vervangen door rekeningrijden, waarbij per afgelegde kilometer een vast bedrag zal moeten worden betaald.