Agenda

In het zicht van het zomerreces deze week in de Tweede Kamer een lange reeks onderwerpen: onder andere herziening gezondheidszorg, Wijker tunnel, rechtsbijstand, Kieswet, Gemeentewet, kadaster, Wegenverkeerswet, Europese Raad, consulaat Frankfurt, stadsvernieuwing, verzekeringsmaatschappijen, arbeidsverhouding.

    • Cees Caljé
    • Roel Janssen
    • Derk-Jan Eppink