Actieplan Delors moet welvaart in EG intact laten

KOPENHAGEN, 21 JUNI. De regeringsleiders van de EG-lidstaten lijken niet van plan een aanval te lanceren op de Europese welvaartsstaat. De Deense minister van buitenlandse zaken Helveg Petersen heeft dat vanmiddag gezegd op de Europese Top in Kopenhagen.

Petersen, die sprak na de ochtendzitting gewijd aan de werkloosheid in de EG, zei dat wel het besef groeit dat “wij zeer realistisch moeten kijken naar de prestaties van onze economieën en dat wij moeten proberen het beter te doen”. Belangrijkste punt op de agenda vanochtend was de analyse van voorzitter Jacques Delors over de verslechtering van de economische situatie in de gemeenschap.

Volgens Petersen is het absoluut niet de intentie van de EG “de Amerikaanse weg” op te gaan. “We kennen allemaal de beelden van de wijken in de VS met hoge werkloosheid en hoge criminaliteit”. De Britse premier Major pleitte voor onderzoek om te kijken of de arbeidswetgeving in Europa werkloosheid niet in de hand werkt.

Delors zei in zijn interventie dat Europa in snel tempo concurrentievermogen verliest. De structurele werkloosheid in de EG onrustbarend. Hij kondigde een witboek van de Europese Commissie aan waarin voorstellen voor verbetering worden uitgewerkt. Die voorstellen moeten worden besproken op de volgende Europese Top, in december in Brussel.

In zijn toespraak stipte Delors acht punten aan die van belang zijn voor “economische vernieuwing” in de Europa tot eind deze eeuw. Volgens hem moeten de lidstaten onverkort blijven streven naar totstandkoming van de economische en monetaire unie. Er moet snel een GATT-akkoord komen over liberalisering van de wereldhandel, en als vervolg daarop moet een nieuwe wereldhandelsorganisatie worden gecreëerd. Zij moet uitgaan van “multilateralisme”, maar tegelijk rekening houden met andere “economische realiteiten” als koersfluctaties, kapitaalstromen, kosten voor het milieu en sociale kosten.

Delors pleitte eveneens voor verhoging van EG-uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (van 2 tot 3 procent van het gemeenschappelijke bruto produkt), voor een efficiënt netwerk van transport en telecommunicatie in Europa en voor ingrijpende verbeteringen in het onderwijssysteem.

Delors zei dat de ontwikkeling van nieuwe technologiën in de EG de komende jaar werkgelegenheid kan vernietigen. In de afgelopen jaren leiden bij voorbeeld elektronische uitvindingen als video en cd-spelers tot massale aankopen van consumentenprodukten. Dat gaf een geweldige stimulans aan de economie. Maar bij investeringen in bijvoorbeeld verbetering van het milieu zal dat niet het geval zijn.