Zojuist verschenen

Jan Bremmer & Herman Roodenburg (red.): Gebaren en lichaamshouding van de oudheid tot heden 296 blz., Sun, ƒ 39,50

H.F.J.M. van den Eerenbeemt: Op zoek naar het zachte goud. Pogingen tot innovatie via een zijdeteelt in Nederland 17e-20e eeuw 294 blz., Gianotten, ƒ 34,90

H.E.M. Baartman: Opvoeden met alle geweld. Hardnekkige gewoontes en hardhandige opvoeders 184 blz., SWP, ƒ 39,50

Henk van Luijk: Om redelijk gewin. Oefeningen in bedrijfsethiek 221 blz., Boom, ƒ 36,50

Arie en Henk Lentjes: Rederij Van Ommeren. Deel 2: de binnenvaart- vloot 168 blz., gell., Pirola, ƒ 39,50

Jan Bremmer & Herman Roodenburg (red.): Gebaren en lichaamshouding van de oudheid tot heden 296 blz., Sun, ƒ 39,50

Bundeling bijdragen aan congres over lichaamstaal en nonverbale communicatie, waarvan eerder een Engelse editie verscheen, bestrijkt het terrein vanaf de manier van lopen der oude Grieken tot de kus in de moderne tijd, met bijdragen van onder meer de befaamde Zwitserse filoloog Fritz Graf, en bekende historici als Peter Burke, Jean-Claude Schmitt, Robert Muchembled, Keith Thomas en Willem Frijhoff.

H.F.J.M. van den Eerenbeemt: Op zoek naar het zachte goud. Pogingen tot innovatie via een zijdeteelt in Nederland 17e-20e eeuw 294 blz., Gianotten, ƒ 34,90

Brabants hoogleraar geschiedenis karteert de niet aflatende maar nimmer gelukte pogingen gedurende de afgelopen vier eeuwen in de Lage Landen een eigen zijde-industrie op poten te zetten, die voortkwamen uit de zucht naar de onmetelijke winsten die autochtone teelt van "het zachte goud' zou kunnen opleveren.

H.E.M. Baartman: Opvoeden met alle geweld. Hardnekkige gewoontes en hardhandige opvoeders 184 blz., SWP, ƒ 39,50

Amsterdams bijzonder hoogleraar inzake vraagstukken rond kindermishandeling betoogt dat buitensporig fysiek geweld door opvoeders onderdeel is van een langdurige pedagogische traditie van hardhandigheid waarbij tuchtiging als heilzaam middel werd gezien, terwijl de juiste aanpak volgens haar gezocht dient te worden in een ""voorzichtiger hanteren van de eigen almacht'' door ouders zonder dat die hoeven te vervallen in een weekhartige aanpak ""met fluwelen handschoenen''.

Henk van Luijk: Om redelijk gewin. Oefeningen in bedrijfsethiek 221 blz., Boom, ƒ 36,50

Hoogleraar bedrijfsethiek aan de "Universiteit' Nijenrode en de Rijksuniversiteit Groningen verdedigt in gebundelde opstellen met veel verbaal geweld (""De taxonomie van ethisch gedrag op basis van een typologie van handelenspatronen levert een redelijk gearticuleerd schema van morele beginselen op'') zijn vakgebied tegenover de sceptische buitenwereld die af en toe twijfelt aan nut, bestaansrecht danwel wijsgerige houdbaarheid van de wetenschap der moraliteit in de zakenwereld.

Arie en Henk Lentjes: Rederij Van Ommeren. Deel 2: de binnenvaart- vloot 168 blz., gell., Pirola, ƒ 39,50

Uitputtend overzichtswerk voor iedereen die het naadje van de kous wil weten van alle naoorlogse binnenvaartschepen die onder de "VO'-vlag hebben gevaren over de Europese wateren, waarbij uit de korte levensgeschiedenissen van schepen als de "Gelria' (""Maakte vele omzwervingen maar ligt nu naamloos vol olierestanten in de Nordhafen in Duisburg'') de geur van dieselmotoren en stoere mannen opwalmt.