VERTALING

Julie Wheelright: De fatale minnares. Mata Hari en de mythe van de vrouwelijke spion 248 blz., De Kern (The Fatal Lover 1992), vert. Jaap van der Wijk, ƒ 39,-

Gideon Zlotnik: Ferme jongens, stoere knapen. Verschillen tussen jongens en meisjes vanaf conceptie tot aan de puberteit. Jongens als het zwakke geslacht! 127 blz., Ad. Donker (De stakkels drenge 1991), vert. Gerard Kruisman, ƒ 24,50

Gerald M. Edelman: Klare lucht, louter vuur. Over de stoffelijke oorsprong van denken en bewustzijn 330 blz. Bert Bakker (Bright Air, Brilliant Fire 1991), vert. Peter Diderich, ƒ 45,-

L.J. kardinaal Suenens: Gods onvoorziene wegen. Herinneringen van een kardinaal 302 blz., Lannoo (Les imprévues de Dieu 1992), vertaling Paul Deleu, ƒ 45,-

Julie Wheelright: De fatale minnares. Mata Hari en de mythe van de vrouwelijke spion 248 blz., De Kern (The Fatal Lover 1992), vert. Jaap van der Wijk, ƒ 39,-

Brits publiciste onderzoekt de vraag waarom vrijgevochten Friezin met haar tweederangs exotische dansen wortel schoot als eigentijdse mythe in de westerse cultuur, waarop zij zelf overigens, zoals Lodewijk Brunt in het Boekenbijvoegsel van 10 oktober 1992 over de Engelse editie schreef, ""geen bevredigend antwoord'' heeft.

Gideon Zlotnik: Ferme jongens, stoere knapen. Verschillen tussen jongens en meisjes vanaf conceptie tot aan de puberteit. Jongens als het zwakke geslacht! 127 blz., Ad. Donker (De stakkels drenge 1991), vert. Gerard Kruisman, ƒ 24,50

Deens psychiater probeert af te rekenen met de gedachte dat jongens tot het sterke geslacht behoren, omdat zij biologisch onderdoen voor vrouwen, minder stress-bestendig zijn, en ""daarom ook sociaal gezien'' krachteloze, kwetsbare, onvoldragen en deerniswekkende wezens zijn.

Gerald M. Edelman: Klare lucht, louter vuur. Over de stoffelijke oorsprong van denken en bewustzijn 330 blz. Bert Bakker (Bright Air, Brilliant Fire 1991), vert. Peter Diderich, ƒ 45,-

Amerikaans neurobioloog betoogt dat de hersenen en de menselijke geest slechts te begrijpen zijn als ""het meest complexe stoffelijke object in het universum'' waarbij het hyperastronomisch aantal mogelijke verbindingen maakt dat het functioneert als een tropisch oerwoud.

L.J. kardinaal Suenens: Gods onvoorziene wegen. Herinneringen van een kardinaal 302 blz., Lannoo (Les imprévues de Dieu 1992), vertaling Paul Deleu, ƒ 45,-

Belgisch kardinaal die grote rol speelde bij het Tweede Vaticaans Concilie en de Templeton prijs "for Progress of religion' won, verhaalt na zijn eerdere Terugblik en verwachting, verder over ""Gods onvoorziene wegen'' in zijn leven en elders.