Stijging van kosten voor volksgezondheid te hoog voor Europa

ROTTERDAM, 19 JUNI. De Europese landen hebben grote moeite om de stijging van de kosten voor volksgezondheid te beteugelen. Deze kosten zullen komende jaren sneller toenemen dan de economie groeit. Een groeiend deel daarvan zal worden betaald uit particuliere verzekeringen en uit eigen bijdragen van patiënten.

Dit is een van de uitkomsten van het onderzoek in tien westeuropese landen, waaronder Nederland, naar de ontwikkeling van de volksgezondheid.

Het onderzoek, waar bijna drieduizend deskundigen aan deelnamen en waarvan de uitkomsten werden getoetst in nationale panels, werd uitgevoerd door twee internationale adviesbureaus.

Het rapport "The Future of European Health Care' werd gisteren in Kopenhagen gepresenteerd.

De belangrijkste zorg voor de komende jaren is het voor iedereen toegankelijk houden van de de gezondheidszorg. En dat geldt vooral voor de kosten van de verzekeringen.

Dat is van belang omdat, zoals wordt geconstateerd, in alle landen steeds minder bereidheid bestaat om de gezondheidszorg uit de collectieve middelen te blijven betalen. Het zelf bijverzekeren en steeds hogere eigen bijdragen kunnen tot een twee-deling leiden die ongewenst is, zo blijkt uit het onderzoek.

Meer marktwerking in het stelsel van volksgezondheid is overigens wel gewenst. De onderlinge concurrentie, ook tussen ziekenhuizen, kan leiden tot een aanzienlijk hogere kwaliteit, zo wordt verwacht.

Om de consumptie in de hand te houden, die door de vergrijzing van de bevolking niettemin zal toenemen, moet ook de positie van de huisarts worden versterkt. In vrijwel alle landen die deelnamen aan het onderzoek wordt een eerstelijnsgezondheidszorg op poten gezet of wordt deze versterkt. Uiteindelijk zal in alle landen de huisarts degenen worden die in belangrijke mate de omvang van de medische consumptie bepaalt.